Menu
Forrige artikel

Mikkelsdag var høst-helligdag

Kategori: Årstidens skikke
Visninger: 17152

 

Egentlig har Sct. Mikael ikke meget at gøre med høsten, og hans dag er afskaffet af den helligdagsforordning, som gennemførtes under Struensee

Når hans helligdag falder d. 29/9 skyldes det angiveligt, at den første romerske Mikaelskirke blev indviet på denne dato. Efter kristendommens indførelse blev Sct. Mikaels dag markedsført som høsthelligdag. Nogle forskere har spekuleret i, om dette skete for at udkonkurrere en tidligere førkristen takke-fest for høst og vundet bytte på sommertogterne. Muligheden er til stede - men svær at bevise.

Mikkelsdag - fardag
I Reformationstiden beholdt Mikkelsdag sin staus som høsthelligdag, under navnet "Alle engledag". Mikkelsdag var desuden "far-dag", dvs. skiftedag, selvom det egentlig var fastsat i Danske Lov, at skiftedagene skulle være 1/7 og 1/12.
Langt ned i tiden bibeholdt man Mikkelsdag som den ene af skiftedagene, fx. ved folkemarkedet i Ribe, der fortsattes helt ned imod 1900-tallet, selvom om dagen rent faktisk ikke længere eksisterede. Mikkelsdag kom med i Struensee's store helligdagsudrensning. 
Med forordningen af 26/10 afskaffede han 11 af de 22 helligdage, som man hidtil havde haft. Begrundelsen var at de skulle anvendes til "arbejde og nyttig gerning". Almuen vedblev dog at holde fast ved flere af de gamle helligdage, heriblandt Mikkelsdag.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Det sidste neg
Fismanden
Hvem var Mikkel?