Menu

Baggrunden

Kategori: Temaer
Visninger: 3646

August 1943 blev præget af begivenheder, der radikalt ændrede besættelsessituationen i Danmark. Stemningen i befolkningen var præget af en overdreven optimisme mht. udsigten til besættelsens snarlige ophør. baggrunden var den voksende tyske modgang på krigsfronterne. Man forventede en allieret invasion, og en massiv sabotageoffensiv var med til at fremkalde en landsomfattende bølge af generalstrejker.

Sommeren igennem var der blevet strejket på forskellige virksomheder rundt om i landet. Den første strejke, der omfattede flere virksomheder, fandt sted i Odense i begyndelsen af august. Få dage senere var Esbjerg skueplads for den første bystrejke. Herefter bredte bølgen sig til flere andre byer.

Det såkaldte augustoprør blev påskuddet til at skærpe den tyske modterror; hæren og flåden blev afvæbnet og internerede kommunister ført til Tyskland.

Stillet over for tysk krav om indføring af dødsstraf valgte regeringen formelt at træde ud af funktion, og indtil befrielsen videreførtes samarbejdspolitikken af embedsmænd under rådgivning af en kreds af regeringsmedlemmer.

Se relaterede artikler
Politisk humor
Kulminationen
Esbjergstrejken