Menu
Forrige artikel

Hvad levede de af?

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 4372

Man levede især af agerbrug og husdyrhold. Man dyrkede mange forskellige afgrøder, f.eks kornsorten spelt, der er en slags hvede

Klimaet var varmere end idag, så man kunne også dyrke hirse, som ikke kan nå at modne i nutiden. Man spiste både dyrkede og vilde planter. Husdyrene kunne selv finde føde det meste af vinteren.

I løbet af bronzealderen blev stadig større dele af Danmark opdyrket. Visse egne var næsten helt ryddet for skov. Det åbne land var dog langfra en ensartet kornmark som i vore dage. Man havde mange små jordlodder, som blev dyrket med nogle års mellemrum. Fugtige lavninger i landskabet var ikke opdyrket. Her græssede kvægflokke, som også blev drevet ind i udkanten af skovene. I skoven færdedes også svin, som var et ret almindeligt husdyr. Både kvæg og svin blev spist. Man havde også får og hund. I første del af bronzealderen kom hesten til Norden som husdyr. Hesten var et statussymbol, som ikke blev anvendt i praktisk jordbrug. Her var det okserne som trak.

Fiskeri og jagt bidrog til kosten

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bronzealderens billedverden
Hvorfor blev det bronzealder?
Gravhøjene