Menu
Forrige artikel

Evald Tang Kristensen

Kategori: Temaer
Visninger: 5500

Evald Tang Kristensen
1843 - 1929

Evald Tang Kristensen viede hele sit liv til at indsamle og udgiveoptegnelser om folkeminder og dagliglivets historie. 

Fra 1867 opsøgte han sine samtidige og nedskrev deres fortællinger og sange, ordsprog og gåder, skikke og forestillinger. Derved synes han at være den største folkemindeindsamler i den vestlige verden før Første Verdenskrig. På sine mange indsamlingsrejser har han nedskrevet 24.000 sider efter mundtlig meddelelse af 3348 mennesker. Derudover indsamlede han sang, violinspil og fortælling ved hjælp af fonografoptagelser, ligesom han foranledigede, at der blev taget fotografier af et udvalg af hans meddelere. 

Evald Tang Kristensens arkiv rummer enestående kilder til en anden tid og nogle befolkningsgrupper, der sjældent har fået mæle i historien. Igennem materialet kan man få en unik mulighed for at komme tæt på det 19. århundredes mennesker, deres mundtlige fortællekunst og deres værdifællesskaber.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hugo Matthiessen
Jens Vellev
Laura Karoline Jacobsdatter Graves