Menu
Forrige artikel

Hans Brandt

Kategori: Temaer
Visninger: 5141

Hans Brandt
1890 - 1982 

Hans Brandt blev uddannet som cand. pharm. i 1927, og var provisor på Faaborg Apotek.  Han grundlagde Faaborg byhistoriske arkiv i 1937 og opbyggede det registreringsystem, som mange senere arkiver har startet deres virksomhed på.

En afdød kæmmer, C. Juel, havde efterladt sig en større privat lokalhistorisk samling, som blev det grundlag, Brandt startede på. Ved hans død kunne man konstatere, at Brandt havde nået sit mål: nemlig at redde dokumenter, protokoller, billeder og andre arkivalier fra undergang. 

Men ikke alene nåede han sit mål, han var samtidig årsag til, at der gennem årene blev oprettet flere hundrede lokalhistoriske arkiver landet over. Med Brandts arkiv som forbillede. Hans Brandt blev desuden den første formand i Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) som stiftedes 1949. I 1956 blev han udnævnt til ridder af Dannebrog og i 1970 modtog han den Hielmsstierne-Rosencronske prismedalje for sit indsats for arkivsagen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hugo Matthiessen
Inge Adriansen
Christine Reimer