Menu
Forrige artikel

Læsøs sidste tanghuse reddes

Kategori: Arkiv
Visninger: 1986

Læsøs huse med huse med tangtage er internationalt anerkendt. De enestående huse  sikres nu takket være fondsmidler.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal er med en generøs donation på i alt 19 mio. kr. nu med til at sikre de tængede huse.

Foreningen ”Tanghusene på Læsø-ejerforeningen af 2014”, Læsø Kommune, Læsø Turist- og Erhvervsforening og Læsø Museum er gået sammen om at sikre husene, det specielle håndværk, viden om kulturhistorien og vedligehold af bygningerne. 
Initiativtagerne har bedt Kulturstyrelsen om at lede projektet, hvis det ville lykkes at finde penge til bevaringsprojektet ”Tængede tage på Læsø”. Og det er nu lykkedes. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal klarlægge den måde, midlerne fordeles på.

Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen (V), udtaler: 
”Læsø er meget taknemmelig for den store donation. Det vil udover lokale arbejdsopgaver betyde, at øens omdømme som en ganske særlig ø med en unik kulturarv styrkes, og det giver stolthed, udvikling og flere turister.”

Formand for ”Tanghusene på Læsø” museumsleder Simon Kyhn-Madsen udtaler:
”Læsø er eneste sted i verden, hvor man finder det særlige håndværk tængning til konstruktion af de metertykke tangtage med ålegræs. Med fondsbevillingen kan vi ikke alene bevare de enestående tanghuse, men også sørge for, at håndværket lever videre til næste generationer.”

Kontorchef i Kulturstyrelsen, arkitekt MAA Jesper Dahl udtaler:
”Vi er glade for at blive inviteret til at hjælpe med til at bevare det særlige kulturmiljø. Vi har erfaringer fra et pilotprojekt med istandsættelse af vores eget tanghus, Andrines Hus, og har med hjælp fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad kortlagt og beskrevet samtlige tanghuse på øen og udarbejdet strategier for bevaring, så vi er meget parate til samarbejdet.”

(maj 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sankt Lucius´ hovede er slet ikke hans
Find 120.000 historier om Aarhus på Sejrs Sedler
Den nye guldskat fra Randers