Menu
Forrige artikel

Nyopdaget sten med skåltegn

Kategori: Arkiv
Visninger: 3770

For noget tid siden gik Louise Elmquist en tur langs markerne ved Hanghøj nord for Skibby. I kanten af området opdagede hun en sten med skålformede fordybninger.

Fundet blev meddelt til Flemming Kaul på Nationalmuseet, og Palle Østergård Sørensen ved Roskilde Museum / Frederikssund Museum. Efter at museumsfolkene havde kigget på de tilsendte fotos var der ingen tvivl om, at der var tale om en sten med ’ægte’ skåltegn.

I maj 2014 blev stenen nærmere undersøgt. Vejret var fremragende, og solens lys kunne på bedste vis understrege skåltegnene med skygger. I forbindelse med undersøgelsen blev stenen opmalet med en kalkopløsning, således at de indhuggede skåltegn står klarere og mere overskueligt på dokumentationsfotos. Naturligvis fotograferede man også stenen også før opmalingen. Den hvide opmaling er vandopløselig og forsvinder ved regn.

Det sted, hvor Louise Elmquist opdagede stenen, er ikke dens oprindelige findested. Hendes mand har talt med den bonde, der har dyrket markerne omkring, og i følge ham stammer stenen oprindelig fra en mark omkring 300 m sydøst for, hvor den blev opdaget. Stenen selv  blev fundet ved pløjning omkring 1995/1996 på en lavtliggende mark, og slæbt afsted til sin nuværende position. Den gang opdagede man ikke skåltegnene. 

Ved undersøgelsen af stenen fra Hanghøj kunne der konstateres mindst 47 skåltegn. De fleste skåltegn står tydeligt – er klare. Nogle skåltegn er forbundet med ’broer’, kortere eller længere, knapt så dybt indhuggede forbindelseslinjer.

Efter alt at dømme skal stenen fra Hanghøj dateres til bronzealderen; nærmere kan man ikke komme det.

(maj 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museet på Koldinghus køber fornemt renæssanceportræt
Ny website med kilder om mordet på Broendehusmanden
Masser af nye kilder online