Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 5

Kategori: Bøger
Visninger: 6422

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Den store nordjyske by, Aalborg, kender vi jo godt. Der er både universitet, store og gode museer, kulturhuse, en flot havnefront og en fasttømret politik, som skal være socialdemokratisk. Der er et godt fodboldhold, ligeledes et af de bedste herrehåndboldhold plus ishockey-holdet Pirates, ikke at forglemme. Og fra Jakob Ejersbo kender vi Nordkraft og en hel del af den indre by. Der fortælles desuden gode og mindre gode historier fra Jomfru Ane Gades forlystelsesliv, ligesom vi da i hvert fald har hørt om noget, der hedder Jens Bangs Stenhus, slottet Aalborghus, omfattende nationale og internationale industrielle virksomheder inden for cement, tobak, snaps – og bro og tunnel til Nørresundby på den anden side af fjorden – osv. osv. Jo, Aalborg har skam et brand, en historiefortælling om den store by ved fjorden, der forandrede sig fra handelsby over industriby til kultur- og vidensby gennem de sidste godt 200 år.

Men Aalborg kommune er sandelig meget mere end det. Det er landets sjette største kommune i areal og strækker sig nord og syd for Limfjorden helt fra Hals i øst til forbi Nibe Bredning vestpå. Limfjorden er naturligvis den vigtigste samlende faktor for kommunen, som har givet vækst og fremgang både som kommunikationsvej – der kom fx allerede dampskibsforbindelse Aalborg-København fra 1843 – og som fiskevand. Her er fanget masser af ål og sild, og bortset fra Aalborg så var Nibe en stor sildestad, der voksede af samme grund i middelalderen. I dag gør byen sig især gældende ved den store Nibe musikfestival.

Sære skabninger i mosen. Elge i Lille Vildmose. Fotograf: Tao Lytzen

Kommunen rummer også landets største højmose, Lille Vildmose, som blev afvandet i 1750’erne, og bl.a. kom til at levere en mængde tørv til Aalborg Portland, ligesom der blev fundet plads til statshusmandsbrug. I 2007 blev 7.700 ha fredet, og vildmosen er nu et rekreativt naturområde med krondyr, rådyr, elge, vildsvin, og ørnene flyver oven over det hele. Et meget fascinerende område. Også Lindholm Høje nord for fjorden er værd at besøge. Her er fra perioden ca. 400-1050 fundet gravpladser, en landsby og oldtidsagre i et af landets største fortidsminder.

Man kunne sagtens nævne flere områder i den store kommune, fx fiskerbyen Hals længst mod øst og sovebyen Svenstrup med godt 7.000 indbyggere. Men det er naturligvis den store by, der tiltrækker sig opmærksomheden. I dag en kultur- og vidensby, hvor Aalborg tidligere var kendt som en udpræget arbejderby med en masse store industriforetagender. Mange af disse industrianlæg er i dag kulturhuse, fx De Danske Spritfabrikkers bygninger samt Nordkraft. Aalborg Havn udviklede sig i 1800-årene til at være den største provinshavn med masser af trafik, og havnefronten er bestemt værd at besøge stadigvæk, skønt det er en anden slags trafik med bl.a. Utzon-center og Musikkens Hus. Kulturen er rigt repræsenteret i Aalborg. Både et rigtig godt kunstmuseum, KUNSTEN, og ditto kulturhistorisk museum og et fint stadsarkiv + Udvandrerarkivet. Aalborg har et symfoniorkester, en operafestival, og så er Aalborg vel det eneste sted i landet, hvor karnevallet vedblivende er en stor begivenhed.  Skulle man nævne, at landets første kolonihaver blev anlagt her – og at litteraturfestivalen Ordkraft trækker mange til byen. I dag bor der ca. 212.000 indbyggere i Aalborg Kommune. 64 % af befolkningen bor i de to største ny, Aalborg og Nørresundby.

Aalborgs flotte havnefront. Fotograf: Tao Lytzen

Alle dette – og meget mere – fortæller bind 5 af Trap Danmark. Igen med suverænt velskrevne afsnit om alle de forhold, som vi efterhånden kender fra de tidligere udkomne bind: natur, historie, kultur, samfundsforhold. I alt 143 eksperter har bidraget til fortællingen om den store nordjyske kommune, dens historie og nuværende forhold. Bente Jensen fra Aalborg Stadsarkiv har været konsulent på udgivelsen, hvilket også borger for kvaliteten. Og billedsiden er også her er af stor betydning – Tao Lytzen har taget de fleste af de nye fotos, der giver et fint indtryk af den meget forskelligartede kommune, ligesom ældre arkivbilleder sætter historien i perspektiv. Det kan vist ikke gøres bedre. Måske ville anmelderen have valgt et andet forsidebillede, men flot er det da med den hovedspringende ungersvend!

Historie-online.dk, den 24. januar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Historien om Danmark 2
Læsø Land
Trap Danmark 20 Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø