Menu
Forrige artikel

Bogstakken uge 05, 2018

Kategori: Bøger
Visninger: 5783

Inge Adriansen, Britta Andersen, Marie Aaberg Andersen og Bodil Møller Knudsen (red.): Fyrstelige måltider. Herregårdshistorie 13. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 220 sider. 248 kr.

Christian Ejlers: 1000 nye bekendtskaber. 100 gruppebilleder. Strandberg Publishing. 232 sider. 199,95 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Nina Holst og Kjeld Mazanti Sørensen: Dansk og historie. Grundbog til DHO-forløbet. Forlaget Columbus. 230 sider. Skolepris 145 kr. eks. moms og forsendelse.

Bodil Jakobsen (red.): Thi kjendes for Ret. Beretningen om tjenestepigen Ane Sørensdatter, som i 1836 fødte et barn i dølgsmål på Herregården Hessel. Udg. af Museet Herregården Hessel. 50 sider. 75 kr.

Bodil Jakobsen (red.): Udvalg af forvalter Wilhelm Bruhns dagbog. En fortælling om livet på Hessel i 1867. Udg. af Museet Herregården Hessel. 145 sider. 219 kr.

Ole Mortensøn: Frederik og Matilde. Kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer. Gads Forlag. 346 sider. 299,95 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Jesper Nielsen: Opdaget? Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico. Forlaget Columbus. 136 sider. Skolepris 139 kr. eks. moms og forsendelse.

Bjarne Stoklund, Marie Stoklund og Anders Møller (red.): Læsø Land. Økologi og kultur i et øsamfund 1550-1900. To bind. Etnologiske Studier, vol 15. Museum Tusculanums Forlag. 624 sider. 548 kr.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken uge 04, 2018
Bogstakken, uge 39, 2021
Bogstakken, uge 39, 2019