Menu
Forrige artikel

520 dage der forandrede Danmark

Kategori: Bøger
Visninger: 4924

Nutidshistorie der kan forstås

Af Preben Etwil, Chefkonsulent, cand polit.

Det er imponerende hvor hurtigt man glemmer. Den ene dag bliver lagt oven på hinanden. Alting sker så hurtigt, at man knapt nok opdager, at der måske er et mønster i udviklingen.

Den daglige avislæsning løber som en lind strøm gennem hovedet på en, så de forskellige væsentlige politiske aftaler, forlig og lovinitiativer forsvinder ud i en slags gedulgt glemsel.

Man mangler så at sige at stoppe op og gøre status – at få perspektiv på alle hændelserne.

Kaare R. Skous bog om Lars Løkke Rasmussens første smalle Venstreregering gør det på udmærket vis.

Der er tale om politisk journalistik på et solidt niveau. Bogen er bredt funderet og absolut let at læse – og visse steder både morsom og underholdende. For ikke at tale om de spredte historiske tilbageblik, der på en præcis måde kan sætte en ophedet aktuel politisk debat i et mere sindigt historisk perspektiv.

Når man får samlet 520 dages journalistiske historier i én bog, kan man virkelig se, at det, der tilsyneladende ikke flytter sig, har ændret væsentlige dele af både det politiske og administrative liv i Danmark. Populismen har fundet indpas. Sammenhængskraften er udfordret og polariseringen er vokset. Forlig på forlig følger hinanden – så hurtigt at nogle af lovene er det rene sjuskearbejde, og så hurtigt efter hinanden, at de gamle love slet ikke har fået tid til at fungere, inden de er blevet erstattet af nye. Det handler ikke altid om faglighed, men mere at politikerne signalerer handlekraft.

Symbolpolitik er blevet vigtigere end det forhold, om loven overhovedet virker.

Kaare R. Skou fremdrager på fremragende måde det forhold, at taberen tager det hele. Lars Løkke Rasmussen tabte selv valget stor, men qua Dansk Folkepartis fortsatte fremgang, og Løkkes umanerlige overlevelsesevne, kunne han på Dansk Folkepartis nåede sætte sig i statsministerstolen.

Prisen har været, at den politiske grundfortælling er drejet i en intolerant nationalkonservativ retning. Især Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl får ikke sjældent af Kaare R. Skous krabask.

Bidende og morsomt. Men meget få politikere – om nogen – går helt fri af en kritisk kommentar fra Hr. Skous side. Det er politisk journalistik, når det er bedst.

Dele af bogen vil med stor nytte kunne anvendes i samfundsfag, hvor de politiske processer – i den virkelige verden – er under kritisk behandling.

Med de ord skal den anbefales.  

 

Historie-online.dk, den 27. juni 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skyggemand
Du har ikke en chance – tag den
Firmaets største bedrift