Menu
Forrige artikel

Rejsen til Amerika

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 10352

Af Ester Monrad

Rejsen til Amerika – Drømmen om et nyt liv af journalist og forfatter Ole Sønnichsen udkom 24.10, og er fortællingen om de danske Amerikaudvandrere i perioden 1850-1920.

Masseudvandringen fra Europa til Amerika er ikke et ubeskrevet fænomen, tværtimod. Man kan derfor spørge sig selv, om denne bog så ikke blot er en i rækken af mange om en allerede fortalt historie. Sønnichsen begrunder selv sin udgivelse med en personlig interesse kombineret med den kendsgerning, at netop danskernes udvandringshistorie er overraskende lidt belyst, og dette har han altså sat sig for at gøre noget ved. Samtidig er årsagen til denne såvel som de mange andre historier – ifølge Sønnichsen – at ”det er en universel og tidløs historie om udlængsel, frihed, lighed og forandring”, altså at den gode historie er indlejret i selve stoffet. Selvom bogen indeholder den forventelige historie – drømmen om det nye liv – forfalder den dog ikke til blot at fortælle den velkendte historie med alt dertil hørende, men bidrager netop med noget nyt og en oplagt rød tråd der ikke viges bort fra, nemlig danskernes historie – de ukendte danskere vel at mærke. Kendte danske amerikaudvandrere som journalist Jakob A. Riis, Hollywoodstjernen Jean Hersholt og manden bag Mount Rushmore Gutzon Borglum introduceres kort, men fokus er på de mange og de hidtil ukendte danskere. Desuden er der netop ikke kun tale om den klassiske historie om forfærdelige forhold i Europa, drømmen om det nye og den vellykkede historie, men derimod utallige variationer over dette, både ture der lykkes, ture der ikke lykkes, og mange danskere, der faktisk vender hjem igen, i kortere eller længere perioder.

Der er ingen tvivl om, at der ligger et kæmpe arbejde bag Sønnichsens bog, i Danmark såvel som i USA, hvor mange forskellige arkiver og bøger er blevet undersøgt, hvilket udmønter sig i en varieret fortælling, hvor man møder mange og yderst forskellige skæbner. Dette kan til tider gøre læsningen lidt springende, bedst som man er inde i en fortælling om en person eller en familie med en interessant historie afbrydes denne, og man får ikke altid at vide, hvad der siden skete, i stedet flyttes fokus til nye skæbner. Dette er vilkårene, når kilderne er styrende for historien, og er noget af det, der, sammen med de utroligt mange citater fra dagbøger og breve, gør fortællingen nærværende. Man får ikke hele historien om disse mennesker, i stedet får man en, der forekommer autentisk. I den forbindelse er det måske værd at nævne, at Sønnichsen, selvom det måske kunne forekomme oplagt, ikke forfalder til alt for mange litterære virkemidler for at krydre fortællingen, men lader de enkelte skæbner være fortælling nok. Omvendt er der ikke tale om historieforskning med gennemgående kildehenvisninger, kilderne er grundigt præsenteret afslutningsvis, men forfatteren lader den sammenhængende fortælling stå som det bærende og udgiver sig ikke for at være historiker, men det han gør er solidt og troværdigt.

Bogens opbygning er et punkt, der tåler lidt kritik, idet historierne, i kombination med det førnævnte vilkår, af og til er ufuldstændige, hvilket er medvirkende til, at læsningen af og til forekommer lidt springende. Bogen falder i 5 dele: en prolog, del 1-3 og til sidst en epilog. I prologen præsenteres forskellige danskeres historie i hver deres kapitel, bl.a. August Rasmussen, Knud Herborg Nielsen og Johanne Frederiksens, og disse følges der så op på i epilogen, hvor man får at vide, hvordan det så gik dem. Dette greb virker logisk nok, men i prologen er fx også et kapitel om ”Den glemte bølge” (kap. 5), hvori der argumenteres for, at danskernes udvandring nok var mindre omfattende og mindre systematisk end andre europæeres, men dog stor nok til at man må kalde det en bølge, og kapitlet er med til at understrege bogens berettigelse. Tilsvarende er kapitlet ”Med foden på egen jord” i epilogen et forsøg på, med præsentationen af en historieprofessors teori, at understrege the frontiers betydning for skabelsen af den amerikanske identitet og selvforståelse. Igen et kapitel der understreger bogens berettigelse, da the frontier, som var der, hvor danskerne endte, netop er et hovedfokus i bogen. Idéen bag bogens opbygning præsenteres ikke indledningsvis, hvilket gør, at man føler, man efterlader August Rasmussen & co., uden at vide, at man vender tilbage til dem igen. Kapitlet ”Den glemte bølge” forekommer indledende, og det forvirrer måske lidt, at den samlede introduktion til danskernes udvandring først kommer i kapitel 5.

De mellemliggende kapitler ”Amerika-feberen”, ”Flugten fra Danmark” og ”Rejsen over havet” fungerer mere sammenhængende, og det er her de utroligt mange skæbner kommer i spil, fra dem der blev lokket af guldet i Californien men måtte sande at guldet ikke sådan lige sprang op af jorden, til mormonernes rolle i Danmark og den store indflydelse, de fik på den første udvandring fra Danmark – samt mange midtimellem. Det er også her, der afviges lidt fra den klassiske Amerika-fortælling, idet vi også hører om den skepsis, der var udbredt hjemme i Danmark, tvivlen hos de enkelte om, hvorvidt det nu var en god idé, samt de skæbner, hvor det gik knap så godt, og hvor eventyret måske blev kort eller endte hjemme i Danmark igen.

Mest gribende er måske del 3 om selve turen over havet, der blev en endestation for rigtig mange, og en voldsom oplevelse for de fleste. Her berettes der om skibsruterne, de store engelske og tyske såvel som den mindre danske, forskellen på turen med sejlskibe og dampskibe samt intensiveringen fra selskabernes side, hvor der blev spekuleret i, hvordan man kunne fragte flest mulig for billigst penge – og dermed var det jo på ingen måde komforten, der var i højsædet. Tværtimod gør de kummerlige forhold, der berettes om, bestemt indtryk. Igen er det hele fortalt ud fra forskellige personers skæbne, fra den foretagsomme Albert Ballin, som i spidsen for flere rederier var en medvirkende faktor til intensiveringen af konkurrencen på linjerne, over Jens Hansen der blev ramt af kolera undervejs på overfarten og nåede at skrive sit afskedsbrev hjem – men overlevede, til sømand Karl Matthiasen, der overlevede det danske skib SS Norges forlis, der kostede 635 mennesker livet, og blev det næstmest dødelige i udvandringshistorien kun overgået af Titanic. Kun 160 overlevede SS Norges forlis.
Bogen er rigt illustreret uden at det tager for meget fokus, billederne er med til at underbygge fortællingen og give liv og ansigter til nogle af de mange skæbner.

Alt i alt er man godt underholdt undervejs, uden at det forfalder til at virke utroværdigt, og man er således også veloplyst når man er ved vejs ende. Noget af det afbrudte, bogen kan kritiseres for, følges der muligvis op på i det bind 2, der er under udarbejdelse og som udkommer i 2014, her bliver der gået i dybden med nogle af de personer, der berettes om her i bind 1, ligesom nye aspekter kommer til. Indtil da kan man begynde med dette bind 1 der bestemt kan anbefales.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fædrelandskærlighed
Dristig som en mand
Nationale symboler i Det Danske Rige, 1830 - 2000