Menu
Forrige artikel

Alle tiders Vand

Kategori: Bøger
Visninger: 7481

Aalborg Kommune, Vandforsyningen 1854-2004

Af Jørgen Peder Clausager, arkivleder, cand.mag., Fredericia og Omegns Lokalhistoriske Arkiv.

En af de “pligter”, der følger med værdigheden som stadsarkiv, er at udarbejde jubilæumsskrifter om diverse kommunale institutioner og værker. Anførselstegnene er sat med velberåd hu, for det bør være en velkommen opgave for stadsarkivet at dykke ned i aspekter af kommunens fortid og få samling og struktur på et stort kildemateriale og mange spredte data. - Og det demonstrerer samtidig det hensigtsmæssige i at kombinere stadsarkiv med lokalhistorisk arkiv, idet man derved har historikere til rådighed, som forstår at udnytte de gamle kilder - der som i tilfældet med den foreliggende bog går tilbage til 1850’erne, skrevne med gotisk håndskrift - og som kan tolke og perspektivere dem.

Jens Topholms bog om Aalborgs vandforsyning gennem 150 år bærer da heller ikke præg af at være et stykke surt pligtarbejde; den er tværtimod skrevet med entusiasme og indlevelse. Og netop fordi det er Aalborg, det handler om, har det været muligt at dokumentere fremstillingen med fotos, der går næsten tilbage til vandværkets oprettelse i 1854, p.g.a. Aalborg-arkivets enestående fotografarkiver, som tit gør det muligt at sætte præcis dato og årstal på billederne!

Efter en kort men velskrevet kulturhistorisk indledning om byens vandforsyning før vandværket er bogen disponeret i seks kronologisk fremadskridende afsnit, nemlig 1852-54, 1854-82, 1882-1900, 1900-20, 1920-50, 1950-70 og 1970-2004. Det gør det muligt at følge vandforsynings udvikling, fra det beskedne vandværk, som i 1854 forsynede otte gader, og til dagens vandforsyning, der leverer til 96.000 mennesker i det centrale Aalborg og Nørresundby med flere omegnsbyer, foruden flere ikke-kommunale vandværker, der ved kommunesammenlægningerne i 1950 og -70 kom ind under Aalborg Kommunes geografiske område.

Bogen indeholder mange godbidder for den teknologihistorisk interesserede; her kan ikke mindst nævnes de knivskarpe farvegengivelser af tegninger og planer til de ældre vandværker. Der er også meget at hente for socialhistorikeren, f.eks. om vandforsyningen til velhaverkvarterer kontra fattigkvarterer og om indførelsen af WC’er, der selvfølgelig stillede store krav til vandforsyningen omkring forrige århundredskifte. Og endelig må bogen være et ‘must’ for kommunale planlæggere, der kan lære meget af den hurtige udvikling i vandforbruget, der igen og igen truede med at overstige vandværkets kapacitet!

Fra 1882 og fremefter har det (pånær et par enkelte år) været muligt at udarbejde diagrammer over det årlige vandforbrug i relation til byens indbyggertal. Disse diagrammer er anbragt ved hvert kapitels begyndelse. Rundt omkring i bogen er også anbragt små tekstbokse med “gode historier”, som mange gange kalder på smilet, men som det ville have været vanskeligt at indarbejde i teksten.

Bogen afsluttes med en nyttig og overskuelig fortegnelse over “Kilder, litteratur og illustrationer”, hvoraf bl.a. fremgår, at der i stadsarkivet findes ældre manuskripter til vandværkets historie, som altså kan konsulteres af specielt interesserede læsere.

Den kommunale vandforsynings medarbejdere har bidraget til bogen med stof, og det bemærkes, at Aalborg Kommune i 1992 indrettede et ‘Vandteknisk Museum’ i vandværkets meget smukke maskinhus fra 1907, tegnet af arkitekten Hother Paludan (1871-1956); et priseligt kommunalt initiativ, der kan opfordre til efterligning andetsteds!

Endelig kan det nævnes, at bogens forsatsblad er benyttet til gengivelse af et kort over vandforsyningsområdet i 1911, mens eftersatsbladet gengiver kort over vandindvindingsområdet i 2004 - to meget instruktive kort at sammenligne.

Sammenfattende kan det siges, at bogen både er et velskrevet og velkomment bidrag til dansk vandforsynings historie og et flot stykke lokalhistorie.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Blomsterbørn
Landbrug i Nordvestjylland
Vejle Ådal - historie, natur, mennesker, kultur