Menu
Forrige artikel

Besættelsen set med tyske øjne

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2714

Af Vigand Rasmussen, Lektor, cand. mag.

Dette er en ganske interessant bog, dels i kraft af billedmaterialet, dels på grund af Jens Jessens billedtekster.

I forordet varmes der op med forventningsfulde udsagn som ” hvad var det den almindelige tyske soldat så og fotograferede” og ” hvordan så Danmark ud gennem besættelsesmagtens øjne.”

Derefter følger otte afsnit med billedmateriale både af mere officielt tilsnit og af privat karakter.

I den forbindelse havde det været fint, om Jens Jessen havde rundet bogen af med et efterskrift, hvor han kom med nogle bud på svar på de spørgsmål, der blev stillet i forordet. Læseren kan naturligvis selv danne sig sin mening, men det havde været spændende at få forfatterens udlægning også, da han er den, der er mest inde i stoffet. Det kunne f.eks. have været relevant at få undersøgt, om der var forskel på de fotografier, der blev taget i besættelsens første halvdel sammenlignet med fotos fra de sidste år.

Man kunne have frygtet, at billeddelen blev domineret af fotos med tyske soldater stillet op foran kameraet med en flig af Danmark i baggrunden. Den type billeder er også med i bogen, men Jens Jessen formår fint at skabe variation i billedudvalget som f.eks. i marine-afsnittet, hvor der er herligt mange rene skibsbilleder. I Wehrmagtsafsnittet er der billeder af soldater, der graver huller, marcherer, holder hvil, er på øvelse osv. Altså det som tiden mestendels gik med ved flødeskumsfronten i Danmark. Bortset fra et billede af tilfangetagne engelske ubådsfolk, er der ikke skildringer af mere dramatiske situationer som f.eks. fra august 1943 eller fra tyskernes exit i maj 1945. De havde måske ikke mere film i kameraerne ?

Blandt bogens ellers udmærkede afsnit er der et underligt ’Før og nu’-afsnit, hvor tyske fotos parres med billeder af samme sted i 2008/2009. På side 165 ses f.eks. et tysk foto af sommerliv ved Charlottenlund Strand. Det sættes så sammen med et nutidigt vinterfoto (!!) af samme strand, tilmed fotograferet i så meget gråvejr og halvmørke, at kameraets blitz er fyret af. Hvis man endelig skulle sammenstille sådanne to fotos, kunne man i det mindste have valgt en sommerdag ved Charlottenlund i 2008.

Eller på s. 166 – 167 hvor et foto af tyske soldater i liggestole på Ry Station foran varehuset får Jens Jessen til at vise et foto af samme varehus’ sokkel i 2009. Det er da spild af plads i bogen, en plads der i stedet kunne have været anvendt til flere af de spændende tyske motiver.

Bogens billedtekster er et helt kapitel for sig. Hvor nogle måske kunne have nøjedes med en kort tekst som ’Tyske soldater på Ry Station’, er Jens Jessen helt anderledes grundig. Med et falkeblik afsøger han alle kroge af billederne og finder detaljer frem, der i sig selv har en historie. Læseren får på den måde kontant viden om biltyper, våben, uniformer, ordner m.m., ja selv skibenes skæbne kortlægges. Det er ganske enkelt imponerende.

At der i den kompakte strøm af oplysninger indsniger sig et par gentagelser (eks. S. 114 og 116) er tilgiveligt, da læseren generelt forlader denne bog meget klogere, end da læsningen blev indledt. Bag alle disse oplysninger må der ligge en gevaldig research, og derfor havde det været fint, om bogen havde været forsynet med en oversigt over de anvendte kilder, hvis læseren ville vide mere.

Det er lidt irriterende, at bogen ligger under for en åbenbart tiltagende tendens i forbindelse med angivelse af billeders ophav. Eksempelvis angives på s. 189, hvor man ser antiluftskyts i funktion ved Aalborg: ” Foto Søren Flensted”. Da man kan gå ud fra, at Søren Flensted næppe har været tysk soldat og fotograferet billedet, men er ejer af det originale foto, der anvendes, burde der have stået: ” Arkiv: Søren Flensted”.

Hvis man ser bort fra det kiksede ’Før og nu’ afsnit , så er Jens Jessens bog særdeles anbefalelsesværdig både på grund af billederne og så sandelig også på grund af billedteksterne. Det er en bog for alle med interesse i besættelsestidens historie og alle med sans for militærhistorie.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
70 Erindringsglimt fra RUSSERTIDEN på Bornholm
Danmark besat 1940 - 1945
Modstand