Menu
Forrige artikel

Danskerne og besættelsen

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2895

Af Steen Uffe Tommerup

I Danskerne og besættelsen. Holdninger og meninger 1939-1945 tager Palle Roslyng-Jensen livtag med en kildegruppe som, hvor oplagt den end er, ikke er blevet brugt ret ofte: dagbøger. Når de er blevet brugt, har det som oftest været meningsdanneres og fremtrædende personligheders dagbøger, der er blevet anvendt.

I nyere besættelsestidsforskning har mange lagt sig i selen for at skrive nye afsløringer i en halvjournalistisk stil, hvor forargelsesparametre syntes at mere være toneangivende end det at bedrive reel forskning. Historikere har fulgt denne skabelon og politikere vil gøre sig korrekte på historiens bekostning. Hvad journalister gør, er deres sag – de har en dagsorden, der er anderledes.

Derfor er det en lise at læse Roslyngs gennemarbejdede og nuancerede værk, hvor han tager pulsen på Danmark i besættelsestiden. En puls taget ved brug af de oplagte men svære kilder, som den jævne borgers dagbøger er.

For det er netop, hvad der gøres: pulsen tages på samfundsstemningen og folkets tilstand.

Denne sættes løbende op mod andre kildetyper og det vurderes afsnitsvis, hvad befolkningen kan have vidst, og hvordan de har dannet deres holdninger og meninger til den hverdag, de levede i. Behandlingen er dejlig fri af facit-tænkning, som i: vi kender historiens gang, og derfor behandler vi kilderne med denne viden.

Dagbøger er udtryk for en ’ren’ kildegruppe og fortjener derfor også at blive behandlet således. Hvilket gøres på eksemplarisk vis i dette værk.

I afgrænsede afsnit behandler Roslyng de større og mindre begivenheder under Danmarks besættelse og sammenstiller disse med den jævne borgers viden og holdning, som det kom til udtryk i dennes dagbøger. Disse beskrivelser sættes ind i det større nationale perspektiv og vurderingerne går ofte på, hvor optaget danskeren var af de store (verdens)begivenheder frem for de mere nære sager som priser på kød og koks og adgangen til dagligdagsfornødenheder.

Afsnittene er stringent bygget op, således at man forsikres om, at emnerne behandles ensartet, hvilket gør fremstillingen af resultaterne udpræget sober.

Som værk er Roslyngs bog ikke kun noget værd i det behandlede og det beskrevne. Bogen giver ligeledes en retning til, hvorledes man som forsker kan arbejde med disse vanskelige kilder.

Danskerne og besættelsen. Holdninger og meninger 1939-1945 er mange tætskrevne sider som fremstår som mættet læsning; men det er god tid brugt med et interessant emne – bearbejdet på en interessant måde.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Djursland besat
Flygtningelejren Sølund
De sidste timer