Menu
Forrige artikel

Caroline Mathilde - Magt og skæbne

Kategori: Bøger
Visninger: 7990

Af Jørgen S. Larsen

Forfatteren har med dette værk igen vist sin store indsigt og fortællekunst. Han fører læseren gennem Dronningens liv i et letforståeligt sprog og med inddragelse af et stort udvalg af  både danske og engelske kilder, uden at det går ud over det flydende sprog. Vi får fortalt, at Caroline bliver født efter sin fader, den progressive tronarving Frederik Lewis’ død, og opdraget af sin moder afsondret fra hoffet. Chr. 7’s familiære baggrund og de 2 landes forskelligheder bliver skitseret, herunder den politiske situation og magtkampene. Der var store forventninger i begge lande på baggrund af den succes den forrige dronning – Carolines fasters – ægteskab med Frederik 5 havde været. 

Caroline selv var åbenbart ikke begejstret ved tanken, men det har jo nok heller ikke været morsomt som kun 15 årig at skulle forlade sit fædreland og rejse til at fremmed land, hvor hun ikke kendte nogen. Ankomsten klarer hun dog fint, og hun giver et positivt indtryk i den første tid. Det lykkes som bekendt også for hende at sikre arvefølgen, da Frederik 6. bliver født. Hun plejer omgang med de 2 enkedronninger og tager selv del i kronprinsens opdragelse. Kongens sygdom bliver dog hendes skæbne. Via et udlandsophold bliver Struensee introduceret som livlæge for kongen, og han forøger gradvis sin magt, både over kongen og - viser det sig - over dronningen.

Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved Carolines forhold til Struensee, men forfatteren anfægter i nogen grad tidligere fremstillingers versioner af dronningen som uvidende og uden del i magtkampen. Hele den midterste del af værket følger spillet om magten, og forfatteren kredser omkring Carolines medvirken i dette. Hendes liberale anskuelser og Struensees meget progressive politiske linie sammenlignes. Talrige kilder bliver vendt og drejet, og mange indicier bliver bragt på banen, uden at der dog bliver givet et endeligt bevis. Forfatteren nævner blandt andet andre dronninger/enkedronningers magtudøvelse som indicium, dog uden at nævne at Caroline måske ikke havde hverken alder eller erfaring til at gå i deres fodspor. 

Struensees fald bliver også hendes og hendes sidste tid bliver - efter hendes broders indgriben forlagt til Hertugdømmet Hannover. Forfatteren kommer ved en tidligere lejlighed til at give dette til den engelske konge i eje – det er dog kun en lille fortalelse, som forfatteren let tilgives. For at få en bedre forståelse af kilderne bruges en del gentagelser fra forrige afsnit, uden at det dog går ud over læseværdigheden.

Undervejs i fremstillingen gives overblik over familieforholdene, bogen startes op med en stamtavle over Carolines og de danske kongers afstamning og descendenter. Der er i denne periode flere eksempler på dronninger/prinsessers utroskab og uægte afkom, men kong Chr. 8’s formodentlige ophav vil forfatteren dog ikke give bud på. Hans fader arveprins Frederiks tilbagestående psyke nævnes heller ikke, selvom han omtales som svagelig. I en spændende afslutning gives indblik i den magtkamp, som Caroline åbenbart deltog i efter sin afsættelse, som tragisk for hende afbrydes ved hendes tidlige død i 1775. Carolines egen danmarkshistorie strækker sig kun over 6 år, men er fyldt med drama, og hendes efterkommere havde stor indflydelse på begivenhederne i Danmark i de næste 100 år.

Michael Bregnsbo har begået endnu et mesterværk, krydret med billeder og anekdoter, og bogen kan varmt anbefales til både historisk kyndige og den helt almindelige læser med interesse for spændende Danmarkshistorier.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord
Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede?
En by på kongens mark