Menu
Forrige artikel

Oldtidshjulet og Kongehjulet

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2457

Af Benny Staal

Som det ses af såvel omslaget som af forsiden af SKALK Nr. 5, oktober 2013, er der udgivet to "manuelle apps" til opslag af vigtige nøgleord i oldtidens forskellige perioder i Danmark og for kongerækken i Danmark. Begge "hjul" har en diameter på 21 cm og er trykt på plastik, så de virker både holdbare og vejrbestandige, og derfor egnet til for eksempel at have med på rejse.

Først "Oldtidshjulet", der består af to skiver. Det er på forsiden dekoreret med nogle af vore største ikoner fra oldtiden gengivet i fire farver, der også er skivens inddeling kronologisk set. Ikonerne er blandt andet en maglemosemand på en urokseknogle fra Ryemarksgård ved Jyderup, solvognen fra Trundholm mose i Odsherred, et af guldhornene fra Gallehus ved Møgeltønder i Sønderjylland og et helleristningsskib fra Madsebakke på Bornholm. På hjulets bagside er trykt en superkort omtale af oldtidshistorien samt en forklaring på, hvad hjulet indeholder, også opdelt i forskellige farver. Hjulets forside er inddelt i de fire almindelig kendte perioder, jægerstenalder, bondestenalder, bronzealder og jernalder, hvor sidste naturligt indeholder vikingetidens afslutning omkring 1050 e. Kr. De fire overordnede perioder har som nævnt tillige fået hver sin farve, så de nemt adskilles, og i den mindste, øverste, skive er der foruden et "hak" til centrum, også klippet ud til årstallene, så man kan se hvor længe perioderne varede. Ganske smart og nemt overskueligt. I hakket er oplistet vigtige "highlights" i de forskellige perioder, markante begivenheder, opfindelser og skikke. Hver af de overordnede tidsperioder er benævnt efter gængs brug, for eksempel i jægerstenalderen er første periode "HAMBORG", efter de første rensdyrjægere, der vandrede til vores område og som først blev erkendt udenfor Hamborg i Nordtyskland (derfor Hamborg kulturen). Som beskrevet på hjulets bagside, er kulturgenstande trykt i mørk blå, fysiske rester i orange, råstoffer i olivengrønt, naturgivne elementer i grønt, og  begreber i rødlilla farver. Alt er gennemtænkt, så brugeren vil få optimal udnyttelse på ganske kort tid.

Det må have været svært for forfatteren at udvælge de rette nøgleord, for der er mange flere, der kunne være anvendt. Men resultatet her er fint gennemtænkt.  I jægerstenalderens  periode "Federmesser" kunne man alligevel godt have skrevet lidt forklaring, for ordet "Federmesser" kendes sandsynligvis kun af de færreste.  Her er også plads til lidt forklaring eller en afbildning af tidens pilespidser af flint, som ligner små fjerpenne. Men man har sikkert vurderet ensartetheden vigtigere, for der kunne have været plads til små illustrative tegninger ved flere perioder, men ikke dem alle. Et enkelt kritik-punkt må være, at man har brugt ordet "Keltisk" for jernalderens første periode. Betegnelsen "før romersk" ville passe bedre i den kronologiske terminologi, der ellers er brugt med "Æ. ROMERSK og "Y. ROMERSK", men det er - indrømmet - en lille ting. En positiv detalje er, at der ikke findes et år "0" på hjulet, som man ellers ofte ser i litteraturen. I DYSSETID kunne man godt have nævnt "skubbekværn", da det er her, man begynder at male kornet til mel. Drejekværnen står korrekt nævnt som nyt element i Y. ROMERSK.

Kongehjulet består af tre skiver. På forsiden drejer man regenten og hans regeringstid frem kronologisk på hjulets venstre side, mens hans ægtefælle(r) dukker frem i hullet på hjulets højre side. Ganske smart. Når man vender hjulet, får man forklaringen på, at dette hjul består af tre skiver, for her drejes dronningerne frem til venstre, oplistet alfabetisk, mens den aktuelle dronnings hjem - land, landsdel eller alliance - fremkommer i hullet i hjulets højre skive.

Den eneste anke, anmelder falder over i Kongehjulet, er på dronningesiden, selv om "(Gemal) er nævnt i parentes. Margrethe den første nævnes ikke primært som dronning, men det gør hendes ægtefælle Håkon 6. derimod, så man kommer til at "lede" en smule efter hende. Man kunne i stedet have valgt at trykke hendes navn i en rød farve, for eksempel, så hun fik en mere fremtrædende plads i hjulet på lige fod med sine dronningekollegaer - samme gælder i øvrigt for Margrethe den anden og prinsgemalen Henrik. Men igen en mindre væsentlig ting; der er ikke noget at kritisere her. Kongehjulet er en nem og hurtig måde at finde relevante regenter og deres ægtefæller på.

For begge hjul gælder det, at der er tale om "ledetråde" sådan at forstå, at hvis man vil vide mere, må man til bøgerne eller Internettet. Men det gør nu heller ikke noget. For formålet må være hurtigt at sætte visse ting og de kongelige personer ind i rette tidsmæssige sammenhæng, og herfra tage udgangspunkt til yderligere søgning efter mere viden. Derfor er hjulene så anvendelige.

Målgruppen, eller målgrupperne, må i første omgang være skolerne eller rettere skoleeleverne. Der er ikke megen udenadslære nu om dage, og i historietimerne kan det være praktisk at finde de første oplysninger frem på en hurtig måde. Anden målgruppe hvad Oldtidshjulet angår, er amatørarkæologer, der måske ikke umiddelbart løber rundt med redskabstyper, nye opfindelsers indtog i Danmarks oldtid og årstal/perioder i hovedet. Her hjælper hjulet, som desuden er let at repetere efter, skulle man have glemt noget. En tredje målgruppe kan være "familien". Her tænker anmelder på den kedelige biltur eller regnvejrsdage i sommerhuset. Der er ikke svært at opstille nogle retningslinjer og regler og lave sit helt eget spil - huskespil om man vil - og herigennem blive beriget rent kulturelt.

Ideen med Oldtidshjulet og Kongehjulet er god. Her er rigtig mange informationer gemt på meget lidt plads. Blot skal man huske på, at det er nøgleord; man bliver nødt til at gå videre i sin søgning efter viden, hvis man vil have en dybere indsigt i kulturer og kongerækken.  

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Drengsted
Stenenes magi
Antikkens håndværk