Menu
Forrige artikel

Perlemageren fra Ribe. Historien, materialerne og teknikkerne

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4234

Af Vibeke Vandrup Martens

Perlemageren Thomas Risom har skrevet en smuk, godt formidlende og instruktiv bog om perleproduktion på markedspladsen ved Ribe Å fra 700-årene, "Perlemageren fra Ribe. Historien, materialerne og teknikkerne". Bogen er rigt illustreret med tegninger og farvebilleder på stort set hver eneste side. Udgangspunktet er de arkæologiske fund af råglas, tesserae, reticellastænger, skår fra drikkeglas og færdige perler fra de sidste 40 års udgravninger i Ribe, kombineret med forfatterens egne erfaringer med rekonstruktion af redskaber, perlemagerovn og perleproduktion.

Bogen indleder med en kort indføring om handelspladsen ved Ribe Å omkring år 700 (s. 8-19) med referat af udgravningsresultater og en spekulativ beskrivelse af, hvordan den første perlemager kan være kommet til pladsen. Så beskrives fremstillingen af europæiske glasmosaikker fra 700-årene (s. 20-23), hvorefter der gives en grundig indføring i romersk glasproduktion (s. 24-31).

Næste kapitel (s. 32-45) handler om perlemagerens ovn, redskaber og de arkæologiske fund af forskellige typer ovnrester, redskaber, råmaterialer og perler i Ribe. Det indeholder grundige og overbevisende diskussioner af, hvad der har været praktisk og økonomisk for 700-tallets perlemager, og alt undrestreges med glimrende illustrationer.

Det følgende kapitel (s. 46-73) handler om perlemageri i praksis, og her kommer forfatterens specialkundskaber virkelig til sin ret. Efter et kort visit hos en moderne glasmager i Italien, rekonstrueres 700-tallets perleovn, redskaber og perler på en forbilledlig pædagogisk måde, så man ikke kan lade være at imponeres over håndværket både dengang og nu.

Bogen afsluttes med en præsentation af Ribekæden, fremstillet i 2010 (s. 74-75), og en fabulerende epilog (s.76-77) om perlemagerens skæbne og de arkæologiske spor efter ham. Endelig er der på a.78-79 en litteraturliste, en liste over museer, illustrationer benyttet i bogen mv.

Perlemageren fra Ribe er en flot, illustrativ, letlæst og godt formidlende bog om perler, både for arkæologer, æstetikere, håndværkere – og alle andre.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Luftfotoarkæologi i Danmark
Danmarks Oldtid
Iron Age houses in flames