Menu
Forrige artikel

København – byen bag voldene

Kategori: Bøger
Visninger: 10910

Af Lone Alstrup

Byen, der er vores hovedstad, er samtidig en by med en lang historie. Byen, der indtil 1856 var en fæstning omgivet af volde og voldgrave.

Det kan i dag være svært at forestille sig, hvordan byen så ud i gamle dage; det kræver fantasi at tænke sig til, hvordan mennesker og dyr engang gik rundt i gaderne. Hvad lavede den almindelige borger i byen? Vi hører så ofte kun om de kendte, som dog også er med i bogen, som biskop Absalon og Leonora Christine. Med hvad med skibsbyggere, bordelmuttere, ludere, tyve, guldmageren i Nygade osv?

Bogen følger i deres fodspor gennem de mørke gyder, og vi oplever støjen og lugten. Vi hører, hvad folk levede af, hvordan de boede, og ikke mindst hvad der skete, hvis de ikke fulgte byens lov.

De smalle gader er i dag smarte butiksområder og kontorer, og borgerne i Magstræde eller Hyskenstræde ville nok have leet højt, hvis de havde set deres gade i dag; som en fin gade med dyre lejligheder. Mag og hysken betyder nemlig offentlige lokummer, og Magstræde rummede desuden helt op til 1900-tallet byens værste bordeller.

I et brev af 1186 nævnes alle de byer, der var placeret rundt om København, fx Vanløse, Gentofte, Rødovre og Nærum – de fleste af disse byer eksisterer endnu, men er nu blevet forstæder til København. Landsbyerne stammer både fra jernalder, vikingetid og middelalder. Man kan datere en lokalitet efter dens navn, fx er byer, der ender på –lev og –løse, jernalderbyer, mens landsbyer, hvis navn ender på –by, er fra vikingetiden.

1200-tallet var præget af en voldsom udvidelse af de 2,4 hektar, byen fyldte i 1100-tallet. Absalons borg var blevet udbygget og forstærket med tårne; der var fire kirker, et Gråbrødre kloster og to hospitaler.

Bogen afdækker som sagt aspekter af Københavns historie, som man ofte ikke hører så meget om. Nogle ting er så beskrevet, at man synes, at man ved det i forvejen. De mindre kendte ting, som fx almindelige borgeres liv, er ikke altid så godt beskrevet, men det råder denne bog bod på.

Det kræver fantasi at sætte sig ind i tidligere tiders menneskers liv, men med bogen som guide lykkes det meget godt med spændende små afsnit, mange billeder og illustrationer. Bogen henvender sig til elever fra 6. klasse og er et supplement til systemet Ind i Historien fra Alinea, men kan sagtens læses uafhængigt af dette system. Afsnittene er bl.a. oldtidens København, Vikingetiden og tidlige middelalder, Absalons København, den blomstrende købstad, Valdemar Atterdags København, kongens by, København under reformation og belejring, fra bispeborg til kongeslot, krudt og kanoner og Christianshavn og Strandgade.

En bog, der kan anbefales, netop som supplement, fordi den har så mange gode afsnit, der er korte og præcise, men dog med et strejf af fantasiens vingesus, som vil give elever et bredere og mere nuanceret billede af København, andet end bare som vores hovedstad, hvor eliten bor.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hovedstadsmetropolen – den danske byregion
Domkirkekvarteret i Viborg
Rådhuspladsen 1900 - Det moderne Københavns brændpunkt