Menu
Forrige artikel

Danske uniformsmalere

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4603

 

Af Henrik Nedergaard Olsen, Vejle

Bogen er udgivet i anledning af selskabets 75 års jubilæum. Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab – blev stiftet i 1944 og samlede i starten alle, der var interesseret i uniformer eller samlede på tinfigurer i så korrekt udførelse som muligt. Siden er der kommet større vægt på hele den militære kultur i krig og fred, krigsspil, levende historieformidling, ikonografi og samling af militaria.

De seks danske uniformsmalere der omtales i bogen er:

1.      Valdemar Møller malede mange danske uniformsplancher. Hans fem-binds værk med 615 uniformsplancher findes kun i et eksemplar og omfatter perioden 1558 til 1895. Der er i gennemsnit tre uniformer pr. planche, så det samlede antal danske uniformer er tæt på 2000. Ingen ved rigtig hvem Valdemar Møller var, udover at han var maler og boede i København. I bogen er Valdemar Møller udsat for moderne slægtsforskning. Men der er stadig mange løse ender. Værket findes i dag på Krigsmuseet i København.

 

2.      Hans Hansen Reistrup (1863-1929) var maler, billedhugger, keramiker og illustrator men har været ”glemt”. Efter konfirmationen kom han i malerlære. Siden kom han i lære på Den Kongelige Porcelænsfabrik og opholdt sig på Kunstakademiet en vinter. Efter et ophold i Paris kom han i 1888 til Kählers keramiske fabrik i Næstved. Reistrup koncentrerede sig efterhånden om illustrationskunsten og maleri med overnationale overtoner, især med motiver fra Krigene 1848-50 og 1864. I kapitlet om Reistrup vises bl.a. en serie plancher fra 1897 af danske uniformer fra hær og flåde.

 

3.      Svend Højbjerg (1919-2005) voksede op blandt heste, først ved 3. Dragonregiment og siden ved Husarregimentet, hvor hans far var befalingsmand og senere berider. Man mener, at Højberg har lavet mere end 500 tegninger i sort/hvid og farve over en 30-årig periode. Højbjerg skrev og illustrerede flere artikler i selskabet tidsskrift Chakoten. Han illustrerede også andres artikler.  Højbergs planchesamling adskiller sig fra andre ved, at den bl.a. også indeholder danske og udenlandske kongelige samt franske hærførere.

 

4.      Christian Theodor Bergh (1830-1907) var en dygtig og anerkendt litograf, som stillede store krav til sit arbejde og havde desuden talent for at tegne. I kapitlet om Bergh fortælles om hans fødsel, opvækst, familie og virksomhed. Den er illustreret med to plancheserier: 1) Den danske arme og marine i 1858 og 1859 og 2) Den Kongelige Livgarde til hest 1680-1860.

 

5.      Christian Würgler Hansen (f. 1937) har efter nogle ungdomsår som reklametegner dyrket interessen for uniformer og militære hændelser. Hans store samling af plancher og billeder har han stillet til rådighed for Selskabet. Hans interesse for uniformer blev vakt, da han skulle tegne et omslag til bogen Radetsky March af J. Roth, der handler om en ulan-officer under 1. verdenskrig. Han valgte at gå på tøjhusmuseet, hvor han fik hjælp af en venlig mand. Kapitlet er illustreret med fine eksempler på hans arbejder.

 

6.      Johan Jacob Bruun (1715-1789) rejste i 1732 til København for at blive uddannet hos maleren Johan Herman Coning. Foruden kongelige portrætter malede han miniatureportrætter. Men hans egentlig produktion både i kvantitet og kvalitet var landskabsmalerier, og han var en af 1700-tallets betydeligste landskabsmalere. Kapitlet er bl.a. illustreret med en uniformsserie på 10 plancher af officerer fra danske regimenter.

Forfatteren er militærhistorikeren Claus Mogensen, der i flere år har foretaget arkivstudier og fundet frem til ældre værker med uniformsplancher. Bogen fortæller historien om seks danske uniformsmalere, og offentliggør for første gang et så stort udvalg af uniformmalernes tegninger og plancher.

Christian Würgler Hansen: Danske husarer ved Stralsund 1809. Ill. fra bogen

Med denne bog er et stort udvalg af nyere og kulturhistorisk værdifulde uniformsplancher gjort tilgængelige. Der er også gjort et stort arbejde for at beskrive de omhandlede kunstneres liv og levned så grundigt, som det har været muligt. Bogen kan anbefales til alle med interesse for uniformer og militærhistorie. Slægtsforskere kan også have fornøjelse af bogen, da den giver mange oplysninger om de benyttede kilder.   

[Historie-online.dk, den 6. november 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Det danske rytteri
Dyk - når I kan
Piratjagt