Menu
Forrige artikel

Gennembrud

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2616

 

Af Ida Munk

Forfatteren er cand.mag og ph.d – journalist bl.a. kritiker i ca 30 år ved Berlingske.

Bogen indeholder mere end 100 kunstnerportrætter og er illustreret med mere end 250 værker. Den omtales af forlaget som ’et personligt oversigtsværk’. Det er ikke direkte angivet, efter hvilke kriterier kunstnerne er udvalgt. Men de mange portrætter giver et indblik i pionerernes kamp for at bryde igennem på kunstens scene. Ikke mindst belyser bogen det store antal kvindelige kunstnere, der gennem mange år har været glemt, og hvordan efterfølgende kvinder bygger videre på pionerernes arbejde. ”Ved at kaste lys over deres værker afsløres tidligere perioders forudindtagede  holdninger, ubevidste fordomme og undladelsessynder”. s. 6.

Bogen er opdelt i otte kapitler, hvis overskrifter/indhold medfører, at kronologien sidestilles med temaerne. De tidlige kunstnere præsenteres under overskriften: ’En ny identitet som skabende kunstner blomstrer op’ og dækker kunstnere født 1621 og senest født i 1819.

I kapitel 2 ’Pionererne’ og kapitel 3 ’Det nære og det eksperimenterende’  gennemgås kvinder primært født i midten af 1800 –tallet.

I kapitlerne 4 og 5 ’Kunstnerisk oprørskhed, farvens selvstændige kraft og monumentale skulpturer’ og ’International avantgarde og det underbevidste’ er kvinderne født i slutningen af 1800-tallet, mens de nulevende/ nyligt afdøde findes omtalt i de tre sidste kapitler under overskrifterne: kap 6. Kroppen springer ud af rammen, kap 7. ’Det udvidede skulpturbegreb - nye former for skulpturer og installationer’ samt kap 8. ’Rum, erindring og fællesskab’.

Eleonora Christine (1621-98) er den første kunstner, der præsenteres ved selvportrættet Leonoras Lidelser. De sidste kunstnere i bogen er Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle, født henh. 1973 og 1974. Så der spændes vidt - ikke alene i tid, men også i form.

Hvert kapitel indledes med en velskrevet og vidende tekst, der omfatter den behandlede gruppe kvinder foruden begreber og kvindernes relationer til de aktuelle strømninger i samfund og kunst. Bogen er i øvrigt udstyret med fine, korte faktuelle biografier af alle kvinderne. Desuden er der et rigtig godt noteapparat samt navneregister og litteraturliste: Virkeligt gode elementer i et så digert oversigtsværk.

Bogen viser også, hvor afgørende det miljø, kvinderne voksede op i, var for deres muligheder for at frigøre sig fra de normer, kvinderne generelt levede under.

Det var ikke mindst kvinder opvokset i kunstneriske miljøer, der fik mulighed for at lære og arbejde i de kunstneriske miljøer. Ikke sjældent ses det, at de kvinder der fik muligheden for at arbejde med kunsten faktisk tog til udlandet - Paris ikke mindst - for at uddanne sig, da mulighederne her var klart bedre end herhjemme, hvor kvinder ikke havde adgang til universitetet før 1875. Adskillige af de oversete og glemte kvindelige kunstnere, som denne bog drager frem ikke alene arbejdede i udlandet, men udstillede og solgte også værker i udlandet - i flere tilfælde mere der end i Danmark. Eksemplerne herpå belyser indirekte det provinsielle i de danske kunstkøberkredse, og hvor svære vilkår de kvindelige kunstnere har arbejdet under. En ganske stor del af de omtalte kvinder i bogen viser sig at have modtaget æresbevisninger fra kongen og forskellige fonde, hvilket har hjulpet dem til rejseudgifterne, men ikke mindst opretholdelsen af livet herhjemme. Ganske mange var således anerkendte i deres samtid, men er gledet ud af hukommelsen ikke mindst, fordi de mangler i museer og samlingers indkøb, hvorfor registreringen af mange værdifulde værker ikke har fundet sted – hvilket kan være adgangen til at blive brugt i (offentligt) tilgængelige udstillinger.

Som forfatteren skriver afslutningsvis: ”Det er vigtigt, at kunstnere der har været forud for deres tid, bliver trukket ind i projektørlyset, så de kan stå som forbilleder og ikke gå i glemmebogen.” s. 384.

Forfatterens bestræbelse har været, at ” …belyse vigtige kunstneriske nybrud, kunstneriske visioner og livstolkninger samt de forskellige veje til gennembrud.” s.11.

Denne bog kroner forfatterens mangeårige studier af den enkelte kvindelige kunstner samt deres netværk. En særdeles velskrevet og læseværdig bog med et væld af nyttige informationer.

[Historie-online.dk, den 24. november 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Mit Firenze. Byhistorie og billedkunst
Da Guldalderen kom til Søhøjlandet
Debat om "Byens hjerte"