Menu
Forrige artikel

Skandinavisk stil

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2415

Af Anders Hellum

Skandinavisk stil er titlen på en ny bog om skandinavisk arkitektur og design skrevet af Magnus Englund & Chrystina Schmidt. Indledningsvis gives et kort og præcist billede af grundlaget for den skandinaviske arkitektur og design. Læseren bliver introduceret til de stilarter, som præger arkitekturen og kunsthåndværket i den øvrige del af den vestlige verden i tiden mellem første og anden verdenskrig. Det er interessant, da det er i den periode, den skandinaviske stil bliver født. Den nye nordiske stil fik først for alvor international opmærksomhed i årene efter anden verdenskrig, og dermed også sin glansperiode op gennem 1950’erne og 1960’erne.

1930’erne og årtierne frem var det socialdemokraterne, der dominerede den politiske scene. Under socialdemokratisk ledelse voksende det skattebaserede velfærdssystem frem. I kølvandet skød boligkomplekser, skoler, biblioteker og sygehuse op over alt. Boomet i byggeriet gav de nordiske arkitekter store udfordringer og muligheder, som de greb. De nye ideer slog især igennem inden for  indretningen af køkken- og baderum, som blev standardiseret, så funktionaliteten og hygiejnen blev højnet væsentligt.

Der er nu igen kommet fokus på nordisk arkitektur og design, og den enkle og til tider minimalistiske stil er populær som aldrig før. De nordiske modernister er også inspireret af den funktionalistiske stil og tankegang, som har sit udspring i Bauhaus-skolen i Tyskland. Mens man på skolen i Tyskland fremstillede nye enkle og funktionelle møbler med bukkede stålrørskonstruktioner, overførte de nordiske arkitekter de stolte håndværkstraditioner fra snedkerfaget til det, der skulle blive den moderne nordiske stil.

I bogens første del ses der nærmere på de forskellige materialer, som de nordiske arkitekter valgte at gøre brug af i deres arbejder. Netop materialevalget er med til at gøre stilen nærværende og hjemlig. Der er materialer som træ, glas, tekstil, keramik osv., som kendetegner den nordiske stil. I lande som Tyskland, Frankrig og USA, var de fremherskende materialer på det tidspunkt: Beton, glas, stål, plast og fiberglas.

I bogens anden del bliver læseren inviteret indenfor i 12 nordiske hjem fra perioden (år). Fælles for dem er, at de alle enten har været eller stadig er ejet af berømte skandinaviske arkitekter og designere fra det 20. århundrede. De 12 hjem varierer fra alt mellem landbohuse til sofistikerede storbylejligheder.

Mange er af den opfattelse, at skandinavisk design er ensbetydende med et hjem med en minimalistisk og kold indretning. De flotte illustrationer i bogen viser imidlertid, at moderne skandinaviske hjem er både hyggelige og afslappede, og at de samtidig er fyldt med smukke, praktiske og funktionelle møbler og anden brugskunst. Til hvert af de 12 hjem bringes i bogen en uddybende tekst, som beskriver husets planlægning, husets indretning og design samt en kort beskrivelse af  arkitektens virke.

Bogen afsluttes med en række meget nyttige registre. Det første er en liste over forhandlere af nyt og brugt indenfor skandinavisk design. Alle forhandlere er anført med navn, adresse, telefon nr. og evt. web-adresse, samt et par ord om, hvad der netop er deres specialeområde.

Dernæst findes et register over de arkitekter og designere, hvis arbejder ses i bogen. Også her gælder, at alle arkitekternes og designernes tegnestuer er anført med navn, adresse, telefon nr. og evt., web-site.

Desuden følger en liste over fotograferne bag de enkelte billeder i bogen, samt et alfabetisk stikordsregister, der hurtigt fører den nysgerrige til den rette side.

Samlet let set er det en yderst flot og interessant bog, som giver et bredt og nuanceret billede af, hvad skandinavisk arkitektur og design er, og hvilke strømninger den har hentet sin inspiration fra. Bogen er godt illustreret, så den informative fremstilling understøttes med store smukke farvefotos, som på fornem vis beskriver rumlighederne.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Arkitekt Hack Kampmann
Filmens Historie
Forfatterkommentar til anmeldelse