Menu
Forrige artikel

Beslaglagt

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2068

 

Af Kresten Søe

Da krigen kom til Beldringe og Allesø

Først da krigens afslutning i december 1943 syntes at være et spørgsmål om måneder, blev dens konsekvenser for alvor til realiteter for 200 familier på husmandssteder og slægtsgårde på det fredelige Nordfyn.
Værnemagtens frygt for en mulig invasion i Danmark resulterede nemlig her i en udbygning af Luftwaffes flyvepladser med yderligere fire planlagte baser i Danmark.

Til dette formål blev 3000 tønder land beslaglagt omkring landsbyerne Allesø og Beldringe. Jord og bygninger blev beslaglagt, mens indbyggerne mod erstatning fra den danske nationalbank måtte flytte.
Til gengæld herfor rykkede 800 tyske soldater og 5000 danske arbejdere ind og gik i gang med at anlægge veje, bunkers, depoter til den kommende bases faciliteter.  Hertil kom planering af marker og markskel til den to kilometer lange og 50 meter brede startbane.

De forladte bygninger fik nye funktioner. Nogle gårde blev omlagt til store grisestalde, andre blev ombygget til store spisesale. I atter andre indrettede tyskerne forskellige værksteder, et fængsel og sågar en biograf, mens Allesø Skole blev administrationsbygning for den tyske kommandantur.

Bogen skildrer både de forvistes skæbne og anlægsarbejdets konsekvenser for lokalområdet. Såvel angående befolkningens reaktion og de mange tilstrømmende arbejderes opgaver og optræden. Hertil kommer den lokale modstandsbevægelsens ihærdige forsøg på at stikke en kæp i hjulet på anlægsarbejdet med sabotage og opfordring til passiv forsinkelse af projektet med fx arbejd langsomt aktioner.

Fremstillingen lægger dog heller ikke skjul på, at mange danskere - såvel arbejdere som entreprenører - tjente formuer under anlægsarbejdet og grådigheden desangående i reglen overgik fædrelandskærligheden med adskillige længder.

Fin balance mellem lokalhistorie og den besættelseshistoriske ramme

Fremstillingens vægt ligger helt primært på den lokalhistoriske vinkel. Men med dette sagt er sammenkædning med den mere generelle danske besættelseshistorie både fint tilrettelagt og velfungerende med tidligere tiders modstandsromantik grundigt punkteret en del steder.

Forfatteren lægger fx ikke skjul på, at mange ikke undså sig fra at udnytte de ulykkelig forvistes situation ved at kræve høje salgspriser ved ejendomssalg, ligesom almindelig plyndring af de forladte huse og gårde hørte til dagens orden.

Men bogen rummer dog også fine eksempler på hjælpsomhed, ligesom der bringes en del underholdende anekdoter fra modstandsarbejdet, hvor blandt andet den lokale præst, der gik under navnet ”Pistol Pedersen”, havde en fremtrædende rolle. Yderligere berettes om befrielsesdagene med interneringen af tyskvenlige samarbejdsfolk og de engelske soldaters samarbejde med modstandsbevægelsen efter overtagelse af flyvepladsen i 1945.

Hjælpsomhed og medmenneskelighed var det dog så som så med, da nye aktører i form af tusinder af kvinder, børn og gamle mod krigens afslutning ankom til Fyn som flygtninge foran den røde hær fra de tyske østområder.
Af disse kom ca. 1.600 til Allesø, og en stor del af bogen skildrer begivenhederne her og de kummerlige forhold, flygtninge levede under i de beslaglagte bygninger omkring Allesø, der efterhånden blev ledige, da de slagne tyske soldater rejste hjem efter Befrielsen.
Der skulle dog yderligere gå et par år indtil februar 1947, hvor de sidste flygtninge forlod lokalområdet. 

Mange fine samtidsfotos og udstrakt anvendelse af kilder i fremstillingen

Bogens forfatter er Annette Lennart Olsen fra Besættelsesmuseet Fyn, som herfra skal roses for et stort researcharbejde, som foruden anvendelse af et stort kildemateriale omfatter en kontakt med et tidligere tysk flygtningebarn, Margitta Meinhard, der 2023 var på besøg i Allesø.
Fremstillingen kan læses uden historisk forhåndsviden, og de mange indimellem lidt tørre fakta er fint livet op med et stort antal samtidige øjenvidneskildringer og uddrag af fx forordninger og proklamationer.

Dette element tilfører en fin samtidsatmosfære, der yderligere på bedste vis udbygges af et velvalgt righoldigt s/h fotomateriale omkring Besættelsen og efterkrigstiden fra både lokalområdet og Fyn.

Herudover lægger undertegnede også mærke i fine vinkler på og interessante detaljer fra besættelseshistorien.

Her lægges der, trods et forklarende udgangspunkt i samtidsbegivenhederne, ikke skjul på den ofte griske og egoistiske dansk optræden i besættelsesårene. Især står her den lidet flatterende og umenneskelige behandling af de tyske flygtninge for skud i begivenhederne, hvor mange civile især småbørn blev uskyldige ofre for tyskerhadet.

Særligt indtryk gjorde her myndighedernes sidste nedrige handling i 1947, hvor man trods viden om, at forældrene var opsporet og lokaliseret til andre zoner i det besatte Tyskland, alligevel sendte 29 uledsagede adskilte børn til andre lokaliteter andetsteds.

Hertil kommer også forfatterens for mig ukendte men særdeles nærliggende antagelse, at de mange clearingmord på danske læger i krigens sidste måneder bl.a. var en plausible reaktion på, at man herfra havde nægtet lægehjælp til tyske de flygtninges spæd- og småbørn, hvor 7000 døde af sygdom og sult.

Bogen vil primært kunne finde historisk interesserede læsere på Fyn og i lokalområder omkring flyvepladsen i Beldringe, der i dag tjener som lufthavn for Odense.

[Historie-online.dk, den 31. oktober 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
BYENS HJERTE
Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger
Den russiske revolution 1917