Menu
Forrige artikel

Gudenåen fra Tinnet Krat til Kattegat

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2821

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Jesper Asmussens bog på Turbine forlaget har fået en ret præcis titel. Her er ikke forsøg på at lave en smart rubrik – bogen handler simpelthen om Gudenåen hele vejen fra udspringet i Tinnet Krat ved Tørring til ferskvandet flyder ud i Randers Fjord og i sidste instans Kattegat. Og her er mange oplysninger at hente, ikke mindst hvis man er arkæologisk interesseret, der er detaljer at begrave sig i og flotte landskabsbilleder til at illustrere og fortælle om den storslåede natur.

Det er jo ikke første gang, Gudenåen er portrætteret. Erik Hofmeister gjorde det også for få år siden i et flot værk om Gudenåens kulturhistorie (anmeldt på historie-online http://ho.deltaserv.dk/nyt/bogfeature/b311202.htm). Det var velfortalt kulturhistorie med mange gode historier. Det er Jesper Asmussens bog også, men den er struktureret på en anden måde end Hofmeisters. For her følger vi næsten meter for meter Gudenåens rejse mod nord og øst, mens man i kulturhistorie-bogen samlede emnerne i enkeltkapitler. Der er fordele ved begge fremgangsmåder. Den foreliggende bog er nærmest en rejsefører, hvor man kan slå op, hvis man er i nærheden af en lokalitet ved Gudenåen og lige skal have nogle oplysninger. Ulempen er naturligvis, at der bliver en del gentagelser, hvis man læser det hele ud i ét. Men altså: Bogen egner sig nok også mest til at blive læst netop som guide med en masse oplysninger om de enkelte lokaliteter.

Som nævnt får man en masse oplysninger – sproget er ikke sprudlende, men lidt tørt. Et typisk eksempel her, hvor vi er ved Svostrup Kro: ”Der er et vadested ti-femten meter syd for den nuværende bro i kroens baghave, altså på et sted, hvor bunden har været hård nok – eller der var kastet tilstrækkeligt med sten i vandet – til at hestekøretøjerne kunne passere. Ved Svostrup Bro ligger Gudenåen 17,83 meter over Kattegats overflade, og åens vandspejl er dermed dalet 54,48 meter siden sit udspring 91.640 meter længere væk nede i Tinnet Krat. Her ved Svostrup Bro er Gudenåens halve længde nået, når den udmåles nede fra udspringet og op til Kattegat.” Bogen igennem har forfatteren disse nøjagtige afstands-angivelser, hvilket selvfølgelig er moderat interessant, men som måske kunne være bragt som en tilføjelse, når der nu alligevel bruges en del QR-koder især til kortangivelse af, hvor vi nu er – og også ind imellem fotografier. Men det er naturligvis en formidlingsmæssig ting – at man er nøjagtig og præcis og detaljerig skal bestemt ikke kritiseres. Forfatteren har som nævnt mange detaljer og gør bl.a. en del ud af stednavnenes oprindelse fra vejen fra Tinnet Krat til Kattegat. Lidt stikord til rejsen fra den jyske højderyg til havet:

Som nævnt begynder vi på den jyske højderyg med vandskellet, hvor Skjern Å og Gudenåen udspringer med få meters mellemrum, men i hver sin retning. Vi får også historien om Hærvejen, et par møller, stationsbyen Tørring og kanofarten. Næste kapitel fører os til Vilholt Mølle. Her får vi historien om tørvegravning i Uldum Kær, om Maglemosekulturen, landsbyen Åle, Åstedbro og Brestenbro, Horsens-Bryrup jernbane, Vestbirk, Ejer Bjerge, hvor vi når nogle af ’bjergtoppene’ på turen, og ser på runestenen i Sønder Vissing.

Tredje kapitel fører os via Vissingkloster, hvor der kan fortælles om Benediktinerordenen, Voer Kloster og Klostermølle. Ligesom den store Mossø og Skanderborg Slot bliver beskrevet. Oldtidsafsnit drejer sig her om Gudenåkulturen og bondestenalderen, indtil vi kommer til Øm Kloster og Ry. I næste kapitel bliver historien om Himmelbjerget naturligvis væsentlig, ligesom det berømte dampskib ”Hjejlen” og landsbyerne Linå, Sejs og Svejbæk.

Så kommer vi gennem Remstrup Å (som Gudenåen hedder på dette sted) ind til Silkeborg, hvor vi hører om Silkeborg Bad og dets funktion under den tyske besættelse og nu som kunstcenter. Vi skal naturligvis også høre om Tollundmanden, Silkeborg Papirfabrik og anlæggelsen af den gennemplanlagte by Silkeborg. Næste kapitel bringer os fra Silkeborg Slotsruin til Kongensbro. Her må naturligvis fortælles om Trækstien og pramfarten på Gudenåen. Men også Resenbro, Gjern Bakker, Svostrup med kirke og kro, moseliget Grauballemanden og Tvilum Kloster.

Fra Kongensbro kommer vi til den kunstige Tange Sø, som blev anlagt for at producere strøm på Tangeværket. Værket er i dag stadigvæk i drift men indeholder også Energimuseet, som mærkeligt nok ikke omtales. Vi skal til Ans, Bjerringbro og Gudenådalen, hvor der er lejlighed til at fortælle om geologien og arkæologien.

Næste afsnit går fra Kællinghøl Voldsted til Randersbro. Lokaliteter som Ulstrup, Langå, Frisenvold beskrives, og ligeledes Gudenåengene. Og så smutter forfatteren lige til Hvidsten, som ligger et stykke væk og ikke ved Gudenåen. Men vi når i hvert fald ind til Randers havn og by og hører bl.a. historien om Niels Ebbesen, der vog den kullede greve. Og så skal vi endelige fra Randersbro til Sælhundepollen ved Kattegat, hvor vi på vejen bl.a. passerer Dronningborg, Randers Fjord og lodseriet, Mellerup, Udbyhøj og ender altså i Kattegat.

Ovenstående er naturligvis ikke dækkende for bogens tekst men blot nogle stikord til indholdet, der jo i sagens natur er en ret bunden opgave. Ingen overraskelser her men en flot beskrivelse af det mægtige vandløb i Jyllands midte. Men som sagt er bogen bedst som guide, når man har brug for at vide noget om en bestemt lokalitet.

Bogen afsluttes med et fotogalleri, kortblade fra hele turen, samt sted- og personregister.

Siden er oprettet 10. august 2016.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tårnby
Valdemar Myhre 1864-1916 - Fotograf i Svaneke
Da Aalborg blev by