Menu
Forrige artikel

Korsør i skyggen af 1. verdenskrig

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3891

 

Af Ester Monrad, lektor KVUC

1918 har som 100-året for afslutning på Første Verdenskrig naturligt nok affødt et fokus på krigen og krigsårene. Udstillinger på museer, spillefilm, foredrag og bøger har medvirket til dette, og til at vi her 100 år efter krigen ikke glemmer men prøver at forstå. Et eksempel på dette er bogen ”Korsør i skyggen af 1. Verdenskrig” af historikerne Jette Kjerulff Hellesen og Ole Tuxen, der som titlen antyder har et meget specifikt og lidt anderledes fokus end meget af det andet, man har mødt her i jubilæumsåret. Der er her tale om et større lokalhistorisk arbejde, der i detaljer gennemgår krigsårene i Korsør, og hvordan krigen satte sit præg på livet i Korsør.

Her vil den kvikke historieelev nok bemærke, at hverken Korsør eller Danmark var med i 1. Verdenskrig, og til det kan man sige, at titlen ”i skyggen af 1. Verdenskrig” er velvalgt, idet der her er tale om en bog, der dokumenterer, hvordan krigen alligevel satte et solidt aftryk på hverdagslivet i Danmark, samtidig med, at livet også skulle gå og gik videre. Det er også værd at bemærke, at Korsør allerede ved krigsudbruddet mærkede konsekvenserne af krigen, idet byen som flådestation kom til at spille en rolle. Længe vidste man ikke, om Danmark ville blive involveret i krigen, og således var byen gennem hele krigen præget af militærskibe, soldater, undervandsbåde og mineudlægninger som følge af positionen som flådestation.

Bogen er opbygget således, at der indledes med et kort indledende kapitel om krigsudbruddet, soldaterne og deres liv og vilkår og militærets præg på byen. Herefter følger kapitler om bl.a. minespærringen, erhvervslivet , offentlig hjælp og bogens mest omfattende kapitel om varer og priser. Bogen rundes af med et fokus på arbejdsforhold og fornøjelserne.

Bogen giver et omfattende indblik i Korsør som militærby, men også et øjebliksbillede af en by i Danmark i perioden 1914-1918. På grund af de meget grundige og visse steder minutiøse gennemgange af hverdagslivets udfordringer med mangel på fx koks, kul, smør, mælk, og løsningerne på udfordringerne, får man et ret præcist indtryk af livet i Korsør i perioden 1914-1918. Hvad spiste man, hvor handlede man, hvad fyrede man med, hvor boede man, hvordan boede man osv.:

”I slutningen af 1916 blev det forbudt at fremstille helsigtet rugbrød, og i det halvsigtede skulle iblandes 10 % bygmel. I marts 1917 blev det påbudt, at klid fra formalingen af halvsigtet rugmel skulle iblandes det grove rugmel. I hvedemelet skulle der blandes halvsigtet og groft rugmel. (…) Kaffedrikkerne var så desperate, at blot rygtet om, at en forretning havde fået kaffebønner, nærmest førte til, at forretningen blev belejret og bestormet. Endnu værre var det, når der udbredte sig en duft af brændte bønner. Den 14. juni måtte politiet tilkaldes, da en mand blev for grov, fordi han måtte vente på at få sin kaffe.”

Den meget grundige gennemgang er også bogens udfordring, idet man som læser bombarderes med tal og detaljer. Om dette skriver forfatterne i indledningen, at ”For at man for alvor skal få et indtryk af forholdene specielt for Korsørs indbyggere, er redegørelsen på visse steder nødt til at være ret minutiøs. Gives der alene en overordnet gennemgang, får man kun et generelt billede, der ikke tager højde for lokale forhold og udmøntningen af lovgivningen i de enkelte kommuner. Den minutiøse gennemgang er også valgt for at give et indtryk af den jungle af regler og regelændringer, som både politikere og befolkning lokalt måtte manøvrere i.” Det sidste lykkes i høj grad, men det gør også, at man af og til bliver noget forvirret over, hvilke udfordringer man står overfor hvornår, idet der ofte fortælles om alle fire krigsår indenfor det enkelte afsnit, uden at man nødvendigvis er med på, hvilke begivenheder der ligger til grund for fx ændrede regler eller udvikling i det enkelte år. Således savner jeg, at der også zoomes lidt ud fra det lokale og gives nogle overordnede linjer, så man får et mere samlet billede. Var det ene år værre end det andet? Var Korsør ramt hårdere end andre byer? Var varemanglen og udfordringerne så store, at folks dagligdag forværredes i høj grad? Det kan være svært at gennemskue i de mange tal, årstal og skiftende fokuspunkter. Derfor savner jeg også et afsnit, der fastslår noget overordnet om krigens udvikling – hvad er fx den uindskrænkede undervandsbådskrig, som der løbende henvises til? Hvornår og hvorfor begyndte man fra politisk side med de markante lovindgreb, som var nyt og markant for denne tid? Disse oplysninger kan naturligvis indhentes andre steder, men for overblikkets skyld kunne et sådan afsnit med fordel have været med. 

I forhold til bogens intention om at skildre Korsør i skyggen af 1. Verdenskrig detaljeret og minutiøst lever bogen op til dette. I bogens sidste afsnit ”Fornøjelserne” får man afslutningsvis et indtryk af, at meget også fortsatte sin vante gang, men med krigens præg. Således hører man om teater og cirkus i byen, mens foredrag og sangaftener har krigen og håbet om fred på programmet, ligesom det fortælles, hvordan det kan være svært at fejre Skt. Hans i en tid, hvor der er mangel på brænde…

Alt i alt en bog, der har et særligt fokus og derfor giver et præcist billede af byen Korsør og dens indbyggere i årene 1914-1918.

[Historie-online.dk, den 9. januar 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Værsgo kom indenfor - Hansi fortæller om et langt liv på slægtsgården Brærå
…et meget ilde berygtet Fruentimmer
Tikøb - Danmarks største sognekommune