Menu
Forrige artikel

Sjæk'len 2012

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5585

Af cand.mag. Tore Teglbjærg

Den 25. årgang af Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk'len indeholder ni spændende artikler, der dækker flere områder: historie, biologi, zoologi og denne gang tilmed antropologi.

Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen lægger ud med historien om Danmarks udnyttelse af offshore energiressourcer. Artiklen er skrevet i anledning af 50-året for A.P. Møllers koncession på efterforskning og indvinding af olie og gas. Hahn-Pedersen kommer også ind på den grønne offshore havvindmølleindustri, inden han afslutter med at se på de fremtidige udfordringer for offshore industrien.

Historikeren René S. Christensens nærmest leksikale gennemgang af stålkuttebyggeriets historie i Danmark og Esbjerg afsluttes med beretningen om Esbjerg Skibsværft og Maskinfabrik/Esmadan.

Esbjergs fiskerflådes skift fra konsum- til industrifiskeri efter 2. Verdenskrig behandles af museumsinspektør Søren Byskov. Der lå et økonomisk incitament bag skiftet, men det er interessant at høre om de mange tilfældigheder, der også lå bag industrifiskeriets fremkomst. 

På baggrund af syv bevarede toldbøger fra Varde toldsted ser museumsinspektør Mette Guldberg på udviklingen af importen i 1700-tallet. Hun besvarer også spørgsmålene om, hvem der importerede varerne, og hvorfra de kom. Guldberg demonstrerer, at en gennemgang af de gamle toldbøger kan fortælle os mere interessante oplysninger, end man måske umiddelbart kunne formode. Carl Müllers Nye Koge-Bog for den retskafne Huusmoder eller en anden opskriftsbog fra 1700-tallet kan anbefales som supplerende læsning til artiklen.

Antropologen Max Pedersen behandler udvandringen fra den danske del af Vadehavet til Amsterdam i 1600- og 1700-tallet. Hovedkilden er Amsterdams lysningsregister. Omfanget af udvandringen vil sikkert komme bag på mange og sammenholdt med artiklens ofte dramatiske personfortællinger, får man lyst til at kende mere til denne historie.

Siden afståelsen af Norge i 1814 har parolen om, hvad ud ad tabes skal ind ad vindes været en del af den danske mentalitet. Måske derfor var der mange, der rystede på hovedet, da Aage V. Jensen Naturfond for nylig kundgjorde, at en del af Filsø skulle genskabes. Vildtbiolog Palle Uhd Jepsen fortæller historien om tørlægningen af Danmarks næststørste sø og ser på fremtidsperspektiverne for den genskabte del.

Nyheden om det mange millioner kroner dyre projekt for at redde snæblen vakte ligeledes en masse debat og forargelse. Museumsinspektør Lasse Fast Jensen samt biologerne Søren B. Poulsen og Jon C. Svendsen ser på den truede fisks evolutionshistorie, liv og biologi samt genopretningsprojektet.

Fast Jensen er også medforfatter til artiklen om de danske sælbestande og flyovervågningen af dem. Flyovervågningen begyndte i 1976, og forfatterne kan derfor opstille grafer for bestandudviklingen. Gråsælens genkomst til de danske farvande beskrives naturligvis også.

Biolog Charlotte Bie Thøstesen redegør for obduktionsresultaterne af vågehvalen fra Skallingen og grindehvalen fra As Vig. Obduktionerne bekræftede, at vi endnu har meget at lære indenfor diagnosticering af sygdomme, strandings- og dødsårsager hos hvalerne. Det fremgår ikke af artiklen, at den levende strandede grindehval blev genstand for et redningsforsøg inden Beredskabet for Havpattedyrs ankomst til strandingsstedet. Ikke-hvalkyndige fremmødte trak den strandede hval fri, men den dødsdømte hval svømmede straks på grund igen. Den blev atter hjulpet fri blot for at strande igen. En video af det meste af redningsforsøget blev kort efter lagt på youtube.

Den 25. årgang af Sjæk'len er en værdig jubilæumsudgivelse, der beskæftiger sig med flere aktuelle emner - også uden for forskerverdenen - og interessante historiske begivenheder. Årbogen er rigt illustreret og læservenligt opbygget. Efter hver artikel følger et engelsk resume, og det oplyses, hvis artiklen er en del af et større forskningsprojekt. Fiskeri- og Søfartsmuseets årsberetning for 2012 afslutter årbogen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Drømmen om Den Gamle By
Den Gamle By 2019
Tings Tale 06