Menu
Forrige artikel

Den magiske skov

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4763

 

Af Preben Etwil

Denne anmeldelse er nok på kanten af det, der kan forventes at findes på et historie-site. Bogen ville nok heller ikke været blevet anmeldt her, hvis ikke at historikeren Bo Fritzbøger havde skrevet en udmærket oversigt over Rude Skovs historie og topografi: ”Rude Skov i vores hoveder”.

Bo Fritzbøger fortæller om skovens historie ud fra et kulturmiljøsk udgangspunkt - hvordan fortidens lavmose langsomt men sikkert blev omdannet til højmose, og om hvordan overdrevshusdyrhold byggede på usikre ejendomsforhold og rettigheder.

Vi får historien om skovens dybe søer, om de farlige moser og de stejle skrænter, der er formet af istidens gletscher. Vi får også historien om, hvordan omegnens fæstere drev dambrug i 1600-tallet.

I dag er skoven et åndehul for mennesker og dyr, der emmer af historie, og giver gæsterne fornemmelsen af fri natur, hvilket det på ingen måde er.

For skoven som vi kender den i dag, er stort set menneskeskabt, og er af nyere dato. Hovedsagelig kreeret af fremragende forstfolk, men tiljublet af naturdyrkende nationalromanikere, der kun så bøgetræet som indbegrebet af dansk skov.

I denne fremstilling ville det have være en lettelse at læse fortællingen, hvis der var fulgt et kort med, dengang og nu,  over Rude Skov med i bogen.    

Bogens hovedvægt ligger dog på en række fotografier taget af fotografen Torben Thesander, der over flere år har indfanget skovens særlige stemning.  I hans impressionistisk inspirerede sort/hvide billeder får man mulighed for at møde skoven set gennem fotografens objektiv – hvor de elektroniske lysbølger og forskellige fototeknikker styrker motivets forskellige udtryk.

Thesander gør selv opmærksom på, at fotografierne ikke er digitale eller manipulerede.

Der er ingen tvivl om, at han er god fotograf og solid kunstner/håndværker, og man bliver også på forunderlig måde draget ind i billederne på evig opdagelse, men for mig står Torben Thesanders fotografiske fortolkning af Rude Skov mere som den mystiske skov frem for den magiske, men sådan er smag og behag forskellig.

Jeg kan kun sige: Lad billederne tale.

Historie-online.dk, den 8. august 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vadehavet
Det tabte land
Opfindelsen af naturen