Menu
Forrige artikel

Vietnams historie

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3961

Af Jesper Hjarsbæk Rasmussen, cand. mag. i historie og samfundsfag.

Vietnam er for de fleste (denne anmelder inklusiv) mest kendt for at lægge jord til en af den kolde krigs stedfortræder-konflikter. Denne verdenshistoriske rolle i det 20. århundrede har givet landet en lidet flatterende plads i vor bevidsthed, som synonymt med krig. Når Vietnam nævnes i danske medier i dag, er det da oftest også ud fra dette perspektiv. Talrige komparative analyser af USA’s engagement i Irak kontra deres ditto i Vietnam i årene 1964-1975 har set dagens lys. Seneste var det den amerikanske præsident George W. Bush, der i forbindelse med APEC-landenes møde, i netop Hanoi, foretog en sådan sammenligning. Derfor er det jævnligt et noget ensidigt billede af det sydøstasiatiske land, der tegnes. Dette har vort svenske broderfolk nu søgt at råde bod på med Hans Hägerdals bog Vietnams historie.

Et opgør med det ovennævnte billede af Vietnam er også udgangspunktet for Hägerdal. Formålet med bogen er at give et nogenlunde afbalanceret billede af Vietnams historie. Og det er vitterligt lidt at et projekt Hägerdal begiver sig i kast med. For der er tale om HELE Vietnams historie – fra stenalderen til vor tid. Godt og vel 3000 års historie kogt ned på 337 sider. Værsgo! Særligt besværligt bliver det, når emnet er Vietnam – et land, der i den grad har levet en tumultarisk tilværelse med grænser og autoritære sammenhænge, der har været stærkt omskiftelige gennem tiderne. 

Hägerdal indleder sin historiske tour de force med en beskrivelse af de halvmytiske vietnamesiske riger i det første årtusind f. Kr. Til trods for, at disse historier skal tages med et gran salt eller mere, tjener de fint til at beskrive vietnamesernes eget syn på deres oprindelse og dermed deres selvforståelse. Her bliver vi præsenteret for Drageherren af Lac, der sammen med Au Co avlede hundrede sønner, hvoraf den ældste blev stamfar til det første vietnamesiske kongedynasti Hong Bang omkring 600-tallet f. Kr. De første tegn på dannelse af det Vietnam, vi kender i dag, sker i år 207 f.kr. med grundlæggelsen af riget Nam Viet af Zhao Tuo. Det er dog en stakket frist, da Nam Viet allerede i år 111 f.Kr. erobres af det kinesiske Handynasti.  Dette er begyndelsen på cirka tusind år kinesiske herredømme. Først i 938 e. Kr. besejres kineserne ved Salget ved Bach Dang-floden, og i år 939 grundlægger Ngo Quyen et kongerige ved navn Nam Viet. Et monarki, der først slutter med augustrevolutionen i 1945, da Ho Chi Minh udråber Den Demokratiske Republik Vietnams grundlæggelse. 

Herimellem indvier Hägerdal os i Vietnams brogede historie. Kampen mod mongolen Khubilai Khan og kineserne i 1200 og 1300-tallet – kampen mod kineserne – skulle vise sig at blive et tilbagevendende problem, der har affødt dybt fjendskab med Kina. Herefter beskrives kampen mod den sydlige region Champa, introduktionen af ’den hvide mand’ i 1600- og 1700-tallet, og særligt ’franskmandens’ fremrykning og kolonisering i 1800-tallet. Og videre frem til 1900-tallet med Ho Chi Minh, FNL og USA’s engagement i landet for slutteligt at redegøre for Vietnams udvikling efter Vietnamkrigen. En periode, der i høj grad har været præget af en optøning i forhold til USA, samtidig med indførelsen af markedsøkonomi. Hermed ikke at forstå Vietnam som et demokrati i vestlig forstand. Der mangler fortsat beskyttelse af den enkelte borger, da kritik af staten opfattes som en trussel mod statens stabilitet. 

Det er en tur gennem Vietnams historie, der serveres i en utrolig komprimeret form. Jeg så mig ofte nødsaget til at bladre frem og tilbage i bogen for blot at holde styr på de mange navne og områder, som Hägerdal refererer til. Heldigvis er bogen forsynet med slægtstavler og kort over regionen, så hjælpen er altid nær. Den komprimerede forms manglende uddybninger løser Hägerdal ved at forsyne bogen med detaljeret forskningsoversigt inddelt efter perioderne i Vietnams historie. Så hvis man har fået blod på tanden omkring Vietnams historie, er der hjælp af hente der. Det har denne anmelder i den grad fået.

Den komprimerede form til trods, så får man som læser et godt indblik i Vietnams brogede historie. Hägerdal er utroligt præcis og velformuleret i sin redegørelse for landets historie, og som læser finder man ud af, at Vietnam (heldigvis) er meget mere end kold krig og kommunisme. Hans Hägerdals bog er således på alle måder anbefalelsesværdig for de, der gerne vil pille et ekstra lag af Vietnams historiske løg. 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kinas Vidner
Mellemøstens ansigter
Den jødiske verden - Kultur og fællesskab