Menu
Forrige artikel

Nye tider for de danske herregårde

Kategori: Bøger
Visninger: 5001

Der er et paradigmeskifte i gang på de danske herregårde. Hvor godsejerne tidligere først og fremmest drev landbrug, bliver der nu prøvet nye forretningsideer af, der skal fremtidssikre herregårdene og samtidig kan bidrage til at løfte landdistrikterne. En ny publikation fortæller om de nye tider og samler samtidig op på erfaringerne fra Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.
 
Fra lade til filmproduktion. Fra ridehus til teater. Og fra køkkenhave til skolehave. Sådan lyder blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når herregårdene genopfinder deres historiske bygninger til nyt liv og nye aktiviteter.

I deres storhedstid var herregårdene en stærk drivkraft for lokalområdet og en vigtig arbejdsplads, og de gik forrest i den teknologiske, kulturelle og bygningsmæssige udvikling på landet. I dag står de stadig som enestående kulturmiljøer, men særligt driftsbygningerne er udfordrede på flere fronter - de er dyre at holde ved lige og kan ikke bruges i moderne landbrugsdrift. Og bliver bygningerne ikke brugt, bliver de heller ikke bevaret.

Det er bl.a. den udfordring, som foreningen Realdania har været med til at sætte fokus på med kampagnen Fremtidens Herregård. Kampagnen har siden 2008 bidraget til, at en lang række herregårdsprojekter er blevet til virkelighed, som har det til fælles, at de skaber nyt liv i de historiske bygninger og kulturmiljøer.

Publikation fortæller om herregårdenes potentialer
Erfaringerne fra kampagnen kan man læse mere om i den nye publikation, som nu er på gaden. Den viser forskellige veje til at udfolde det potentiale, der ligger i de gamle bygninger og hvordan herregårdene kan være med til at løfte det lokalområde, de er en del af.

Download publikationen her

Herregårdens stemningsfyldte bygninger og de storslåede kulturlandskaber er vigtige ressourcer, når godsejeren udvikler nye forretningsområder. Både fordi bygningerne har vist sig fleksible til indretning af nye funktioner, og fordi de historiske rammer udgør en stærk fortællemæssig ramme for nye produkter. En positiv sideeffekt ved det nye fokus på herregårdene er en styrkelse af den lokale identitet og stolthed, ligesom de besøgende og gæster, der trækkes til, er med til at øge også det nationale kendskab til herregården.

"Det er glædeligt at se, hvordan herregårdsprojekterne er lykkedes med at genopfinde sig selv og række ud i samfundet. Alle projekter i kampagnen har etableret nye lokale relationer - både gennem nære samarbejder med lokalområdets beboere og foreningsliv og gennem frugtbare samarbejder med andre virksomheder og institutioner. Det gavner både den lokale stolthed og sammenhængskraft, skaber nye lokale arbejdspladser og styrker turismen," siger projektchef Christian Andersen, Realdania.

Henover året byder en række af ejerne indenfor til nye oplevelser på herregården. Følg med på www.fremtidensherregård.dk https://www.fremtidensherregaard.dk/

Man kan bestille et fysisk eksemplar ved at skrive til kampagnesekretariatet på herregaard@bygningsarv.dk

På Søllestedgård skal den gamle hestestald omdannes til ’udstillingsvindue’ og mødested for lokalbefolkningen, kunstnere, kokke og fødevareproducenter. (Foto: Jørgen Jørgensen)

Om kampagnen Fremtidens Herregård
Realdania har med kampagnen, der blev igangsat i 2008, inviteret herregårdsejere fra hele Danmark til at byde ind med konkrete projektideer. Ud af i alt 139 ansøgninger har 24 projekter fået støtte til at realisere deres idé. Og derudover har der væres afholdt en lang række åbent hus-arrangementer, hvor herregårdene har budt lokalområdet og turister indenfor til moderne herregårdsarrangementer. Et fagligt bedømmelsespanel har været med til at sikre, at de bedste projekter er valgt.

Som resultat af projekterne har:

89% af ejerne har fået udviklet nye forretningsområder på herregården.
88% af ejerne ser positivt på muligheden for øget liv i og omkring herregårdenes driftsbygninger.
82% vurderer, at vedligeholdelsesstandarden på fredede eller bevaringsværdige bygninger er forbedret.
75% har fået flere ansatte - herunder også nye typer af medarbejdere.
64% mener, at kampagnen har bidraget til flere samarbejdsrelationer mellem lokalområdet og herregården.
Vidensopbygning og videndeling har været et centralt spor gennem hele kampagnen. Erfaringerne har på den måde kunnet inspirere bredt rundt på herregårde i hele landet.

Nær Skælskør finder man Borreby Gods, hvis befæstede hovedbygning blev opført som herreborg i 1556 af rigskansler Johan Friis. På Borreby Gods bliver Ridehuset indrettet til sommerteater. (Foro: Dansk Bygningsarv)

(Pressemeddelelse fra Realdania

Historie-online.dk, den 25. juni 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Årets fagbog i Sverige
Ny bog om herregårdsliv
Lysene slukkes