Menu
Forrige artikel

DC-3'eren fra Roskilde

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4714

 

Af Kresten Søe

Flyet, der blev en legende
En passioneret bog om et historisk fly af stor betydning for både den civile luftfart og krigsførelsen under og efter 2. Verdenskrig. Som civilt passager- og transportfly under navnet Douglas DC-3 og som militært C-47 eller Dakota på opgaver som arbejdshest til transport, nedkastning af faldskærmstropper eller agenter, som slæbefly, gunship på nataktioner eller til ambulancetjeneste. En særlig version Li-2 blev endog licensbygget i Sovjet og fløj her bl.a. forsyninger til det belejrede Leningrad under krigen. DC-3 var et tomotoret propelfly, som fløj første gang i december 1935. Fra starten blev det betragtet som innovativt og revolutionerede lufttransport i 1930'erne og 40'erne. Efter krigen lagde DC-3 i kraft af det store antal, som blev produceret i USA op til 1945, grunden til ruteflyvningen verden over. Mange - deriblandt et eksemplar i Danmark - flyver stadig som museums- og veteranfly og holder derved legenden i live.

Succesen blev skabt af 2. verdenskrig
Bogen starter med en hyldest til det legendariske fly. Herefter gennemgår forfatteren kronologisk flyet og dets færden verden over fra projekteringen og den første flyvetur 1935. Sideløbende hører vi om udviklingen i den civile passagerflyvning og udviklingen i de her anvendte flytyper frem til 2. verdenskrig.
Krigen blev afgørende for DC-3'erens senere dominans. Flyet tekniske pålidelighed og alsidige militære anvendelsesmuligheder blev nemlig gennem krigsårene grundlag for en meget stor produktion i USA. C-47 spillede således en hovedrolle i de store luftlandsætninger og den efterfølgende transport op til D-dag, den fejlslagne operation ved Arnhem og luftlandsætningerne i overgangen over Rhinen i krigens sidste måneder. Også i Asien i fx våbentransporten til Kina dominerede flyet med sit antal.

DC-3 bliver grundlag for den moderne trafikflyvning
Efter krigen får læseren en grundig redegørelse for opstarten af den civile passagerflyvning i Skandinavien med DDL og senere SAS. Vi hører om de første DC-3'ere, som kom til Danmark og om transport-, rute- og passagerflyvning i al slags vejr under vanskelige forhold med diverse udfordringer og havarier. Overalt i bogen møder vi via interviews af forfatteren selv folk, der har fløjet med DC-3’ere som besætning eller som passagerer – bl.a. en 90-årig tidligere SAS-stewardesse og en 98-årig norsk kvinde, der fløj på bryllupsrejse til Paris i DC-3 lige efter krigen.
Senere er der afsnit om flyet under Den kolde Krig, hvor C-47 med sin indsats i den sejrrige luftbro til Berlin lagde yderligere alen til legenden. Herudover fortælles fx om flyets rolle i Indokina-krigene fra Dien Bien Phu til Saigons fald. Yderligere udbygges med opgaver i nedkastning af agenter i Østeuropa og en vellykket indsats som propagandafly med højttalere og flyveblade i Englands krig mod den røde guerilla i Malaysia.

Omfattende løbebane i Det danske Flyvevåben
Det danske luftvåben fik sine to første C-47'ere fra SAS i 1953. Disse to fly endte i eskadrille 721 sammen med seks lånefly fra USA, som blev overført til Luftvåbnet via Norge. Det alsidige fly tjente forsvaret trofast helt op til 1982. Her var opgaverne utallige fra transport under vanskelige forhold i Grønland og risikable landinger på Færøerne til faldskærmtræning og mere fashionable opgaver som VIP fly for bl.a. Kongehuset. Her som overalt er fremstillingen suppleret med tangenter og interviews med de implicerede besætninger, ligesom man også får lejlighed til at følge mange af de enkelte flys senere skæbne op verden over. Da C-47 blev udfaset 1982 forblev en enkelt på danske hænder. I dag er den nu 75årige legende fra 1944 stadigt i luften som veteranfly for Foreningen for Flyvende Museumsfly.

Hyldest til veteranflyet og entusiasterne
Denne DC-3’er fra Roskilde med fortid i bl.a. DDL, SAS og Flyvevåbnet bliver nu efter en omtumlet overlevelseskamp efter tiden i Luftvåbnet holdt i live af denne forening sammen med flyvennerne - en energisk gruppe af entusiaster. Disse grupper af personer og personligheder, deres rolle og oplevelserne omkring flyet præsenteres i tekst og fotos og hyldes i bogens sidste kapitler.

Konklusion og målgruppe
Bogen er udover flyhistorie en engageret kærlighedserklæring til det legendariske fly og de folk, der holder den sidste DC-3 på vingerne fra Roskilde. Kærnemålgruppen af direkte berørte og dedikerede får så absolut alt, hvad de kan ønske sig. Men for den mere alment interesserede kan detaljerings graden og tangenterne ofte virke overvældende. Interviewene om de personlige oplevelser med flyene giver på den ene side kolorit og atmosfære, men balancerer også - båret af passionen - i deres indhold over kanten til det private. Researchen - fx med hensyn til at afdække de danske flys skæbner - vidner om stor grundighed og giver spændende sidehistorier. Men også her fylder de mange detaljer, tangenter og det personrelaterede stof meget og kan ind imellem give en ujævn læseoplevelse for den bredere målgruppe. Fremstillingen står generelt bedst, hvor distancen og den lidt større pensl er i brug med fokus er på selve flyet og dets historie. Et ønske (ikke en anke) var en lidt mere grundig omtale af DC 3 havarierne i Danmark, især KLM katastrofen i Kastrup 26. januar 1947, hvor bl.a. den svenske arveprins og Gerda Neumann omkom.
Det fantastiske foto- og billedmateriale kan dog kun vække udelt begejstring overalt. Selv i en genre, hvor målgruppen ellers er utroligt godt vant, forekommer det unikt. De mange fotos og fx samtidsbrochurer tager læseren med storm, idet man skiftevis snart næsten blændes med af genskinnet fra blankpudset aluminium og snart formelig suges ind i cockpittet, mens man vender opslag på opslag og er på nippet til at fornemme lugten af varm motorolie, dæk gummi og benzin.

[Historie-online.dk, den 28. august 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Folk og glasfiberfartøjer fra Det sydfynske Øhav
Store Nordiske
Bogenseslagteren