Menu
Forrige artikel

Jernbaner i krig

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4362

Af lektor Vigand Rasmussen, Rosborg Amtsgymnasium og HF-kursus, Vejle

Der har altid været ævl, kævl og strid i forbindelse med jernbaner. I slutningen af 1800-tallet talte man ligefrem om ’Den østjyske Jernbanekrig’, da købstæderne Horsens, Vejle og Kolding kæmpede om oplandsbaner.

Jernbaner har dog også spillet en rolle i rigtige krige fra midten af 1800-tallet til og med 2. verdenskrig. Denne alvorlige side af jernbanehistorien belyses i bogen ’Jernbaner i krig’, som er skrevet af fhv. trafikinspektør ved DSB Ole Nørregaard Pedersen, der i en årrække har været medarbejder ved Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Bogen præges af forfatterens store jernbaneviden og af hans interesse for historien. Det første viser sig i glimt, når der f.eks. fortælles, hvilken type jernbanevogne, der blev indrettet til provisoriske ambulancetog i Padborg i april 1945. Det historiske overblik afsløres, når Nørregaard Pedersen på kort og kontant vis ridser de historiske forhold op omkring de krige, som han har valgt at beskæftige sig med.

I 1854 skrev kaptajn F.C.Stiernholm en bog om jernbaner set fra et militært synspunkt. Her påpegede han, at ”Communicationerne….er Krigsføringens Aare- og Nervesystem.”  At den danske kaptajn havde såre ret, påviser Nørregaard Pedersen med stor grundighed ved at gennemgå jernbanens rolle i en række krige fra den fransk-østrigske i 1859 til 2. verdenskrig. Det var ikke alle politiske og militære ledelser, som havde den stiernholmske indsigt. Selv om Den amerikanske Borgerkrig med al ønskelig tydelighed havde demonstreret jernbanens betydning, så var der total forvirring på det franske jernbanenet i 1870, da krigen mod Tyskland brød ud. På tysk side kørte derimod alt på skinner. Mobiliserings- og opmarchplanerne var på plads og fungerede, og denne transporteffektivitet var stærkt medvirkende til den tyske sejr. Franskmændene lærte af deres fejl på jernbaneområdet, og da 1. verdenskrig brød ud i 1914 stod krigens parter klar med et banenet og en organisation, som var gearet til de store forsyningsopgaver. Det blev krigen, hvor jernbanen trak det store læs, men også krigen, som var med til at sætte gang i udviklingen af automobiler som massetransportører. Det betød, at 2. verdenskrig blev den sidste krig, hvor jernbanen var af afgørende betydning for ’communicationen’.

Ole Nørregaard Pedersens bog er den første samlede fremstilling på dansk af jernbanernes rolle i krig. Det er en velskrevet og informationsrig bog, hvor teksten fint suppleres af en række spændende illustrationer lige fra ’Shermans slips’ til kæmpekanonen ’Dora’. At Nørregaard Olesen undervejs også får aflivet et par myter og føjet nogle nye facetter til f.eks. historien om de hvide busser gør, at det er en bog, som varmt kan anbefales til alle historisk interesserede.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danmarks Jernbanemiljøer
Dansk industrihistorie i særklasse
Flåden