Menu
Forrige artikel

Stålsat

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2077

Af Tommy P. Christensen, MVO & cand.mag. 

Museerne i Det sydfynske Øhav har gennem mange år været opmærksomme på de skibe og den sejlads, som er en umistelig del af områdets identitet og historie. Ikke kun de store sejlskibe og fiskeriet, men også æbleskuder, paket- og færgefarten og nu senest Fem havne (Langelands Museum, Rudkøbing, 2005) samt skibsværfterne.

Forfatteren til denne smukke bog om Svendborgs største arbejdsplads frem til 2001 er ikke historiker, men en ingeniør der især har beskæftiget sig med havneprojekter. Kaj Nykjær Jensen har dog også leveret flere bidrag til den maritime lokalhistorie, såsom ”Svendborg Toldsteds Skibe og Fartøjer 1837-1867” og ”Værftet i Gl. Hestehave 1872-1975” begge i Svendborg Museums Årbog, henholdsvis i 2010 og 2005.

Den foreliggende bog skildrer både den svære overgangstid fra sejlskibe til de første stål-skibsværfter i Svendborg (Ring Andersens og A/S Svendborg Skibsværft og Maskin-byggeri), men også værftets krak i kølvandet på 1. verdenskrigs finanseventyr og gullaschtiden. Trods en rekonstruktion efter en tom ordrebog i 1921, en enkelt nybygning leveret i februar 1924 og ordren i august 1924 på en lille passagerdamper til DS Ærø, der skulle blive værftets sidste nybygning, måtte ”Jernværftet” træde i likvidation. 

Også maskinværkstedet blev agterudsejlet, da man i 1924 investerede i en licensaftale for den tyske Lentz ventildampmaskine, trods dieselmotorskibene i en årrække havde været markedsledende. I året 1921 var således omtrent 58 % af tonnagen i danske nybygninger motorskibe, mod ca. 40 % damp- og mindre end 2 % sejlskibstonnage (s.164). 

Nykjær Jensens bog er god lokalhistorie, og selvom mindre lokalpatriotiske læsere kunne ønske sig et større udblik til andre danske stålskibsværfter i perioden, så skal det ikke lastes denne udgivelse, som med mange gode fotografier, grafer, diagrammer, noter, kilder og ordliste på bedste vis fortæller en vigtig, lokal virksomheds historie. Savner man det større vue kan man blot få fat i Søfartspuljens nydelige publikation fra 2007: Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Buesenderen
Jumben og den islandske hest
Sønderjysk Søfarts Historie 1-2