Menu
Forrige artikel

Columbus

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4183

Af Caspar Christiansen

I kølvandet på bogen om Napoleon har Herman Lindvist (HL) valgt at skrive sin næste bog om endnu en af verdenshistoriens mest myteomspundne personligheder, Christoffer Columbus. Drivkraften bag værket har for HL været at komme bag om myten Columbus, undersøge hvem han var og hvorfor han kastede sig ud i et for samtiden helt utroligt projekt.

Indledningsvis forsøger HL at sortere i de mange myter og forslag til Columbus oprindelse. I årenes løb er Columbus blevet gjort til portugiser, jøde eller nordmand. HL holder sig imidlertid til den gængse opfattelse, at Columbus var italiener født ind i en uldvæverfamilie fra Genoa, da der reelt ikke er grund i de andre påstande. I forbindelse med diskussionen omkring Columbus’ oprindelse får vi desuden en gennemgang af kilderne til Columbus’ liv, primært hans egen dagbøger posthumt i to udgaver, en redigeret af hans søn Fernando og en anden redigeret af Bartolome de Las Casas. Sammen en række breve er det de eneste kilder, og begge dagbøger regnes for unøjagtige, ikke mindst fordi de i sin tid blev udgivet mange år efter Columbus død.

Det centrale spørgsmål for HL er, hvad drev Columbus? Grundlæggende var det både personlige ambitioner om rigdom og adel kombineret med stor religiøsitet. Inspirationen til projektet skal Columbus have fået gennem Genoas handelsproblemer i forbindelse med osmannernes erobring af Konstantinopel. Dertil kom renæssancen med nye ideer. HL mener dog, at Konstantinopels fald direkte førte til renæssancen, da græske lærde med favnen fuld af oldgræske skriftruller flygtede. I en ellers fin gennemgang af Columbus’ baggrund og samtid skæmmer fremstillingen af renæssancens opståen. Selv i Politikens ”Turen går til Toscana” har man for mange år siden nuanceret renæssancens opståen til at være mere end en flok lærde på flygt fra tyrken. Til gengæld får vi en grundig gennemgang af Columbus’ religiøse motivation, noget der ellers ofte overses i populærhistoriske værker om Columbus. Det gælder ikke mindst Columbus’ ide om at bruge pengene fra østen til at tilbageerobre Jerusalem, en ide han holdt fast i til det sidste.

Efter introduktionen til hovedpersonen og hans tid følger HL Columbus og hans projekts udvikling fra tiden i Genoa via Portugal til Spanien, hvor han til sidst fik overbevist kongeparret om, at der var store muligheder i en ekspedition til Asien vestover. Bogen strækker sig over hele Columbus’ liv. I løbet af bogen når HL således også rundt om alle fire ekspeditioner og det politiske spil før under og efter. Hele vejen igennem er udgangspunktet Christoffer Columbus og hans opfattelse af begivenhederne. Hertil bliver der suppleret med fakta, og i tvivlspørgsmål nøjes HL ikke med at skære igennem og bruge standardopfattelsen. Alle steder fremlægges en sags de forskellige sider, i stedet for at læseren holdes udenfor. I det hele taget lykkes det for HL at leve sig ind i Columbus’ og hans synspunkter, hvilket gør bogen levende og tilmed trækker læseren med ind i historien.

For ikke at afsløre det hele skal jeg ikke behandle emnet dybere, da det ville ødelægge fornøjelsen. Columbus er nemlig fantastisk velegnet som introduktion for den, der ønsker at vide mere om Columbus, end hvad leksikonet kan klare. Som ofte med populærhistorie er bogen uden fodnoter og litteraturliste, men for en gang skyld taler populærhistorien ikke ned til læseren. I stedet rammer HL et niveau, hvor alle kan være med, og alle får noget ud af at læse bogen, måske med undtagelse af deciderede eksperter i Columbus’ historie. Til gengæld ville en enkel litteraturliste med forslag til den nysgerrige læser være på sin plads, men det bliver nok aldrig taget med i et populærhistorisk værk.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Magi og trolddom
Danskhed i middelalderen
Vikingernes liv og færden