Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 51, 2019

Kategori: Bøger
Visninger: 3571

 

By, Marsk og Geest. 31. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland. Forlaget Liljebjerget, Sydvestjyske Museer 2019. 70 sider. (Indeholder artikler fra bronzealder frem til efterreformatorisk, tidlig moderne tid).

Ellen Damgaard: Lemvig – en vestjysk verden 1800-1900. Lemvig Museum. 413 sider.

Den Gamle By 2019. Red.: Kit Bording-Jensen, Thomas Bloch Ravn og Historika. 129 sider

Frederiksberg gennem tiderne 2019. Red.: Michael Bach og Lars Schreiber Pedersen. Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. 315 sider. 150 kr. (Bl.a. artikler om Frederiksbergs første seminarium, luftkrigen under Anden Verdenskrig og den civile beskyttelse og Jens Otto Krags tid i Frederiksberg Kommunalbestyrelse)

Nils Hartmann: Børn i Danmarkshistorien. Fortalt for børn og voksne. Ill. af Christian Højgaard. Gyldendal. 176 sider. 249,95 kr.

Levende Viden, årg. 7, 2019. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø-området. Forlaget Liljebjerget, Sydvestjyske Museer. 157 sider (Bl.a. artikler om Esbjerg-redaktør Jens Peter Sundbo og hans møde med Lenin, børns rolle under hekseprocesserne, rakkerne i Ribe m.fl.)

Carl Frederik Sørensen: Nyborg fæstning. Middelalder og renæssance. Østfyns Museer og Syddansk Universitetsforlag. 198 kr.

Jørgen Witte: Aabenraa i højmiddelalderen. Livet i købstaden ca. 1230-1375. Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening. 113 sider, 188 kr.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken, uge 05, 2023
Bogstakken, uge 48, 2020
Bogstakken, uge 05, 2019