Menu
Forrige artikel

Borgen med de mange ansigter

Kategori: Bøger
Visninger: 6117

Af Tore Teglbjærg, cand.mag.

Der findes efterhånden en del skrifter om det danske fængselsvæsens historie. Indtil for nylig blev de primært skrevet af ansatte i kriminalforsorgen. I de seneste år har der været en tendens til, at selv jubilæumsskrifter – som denne bog om 100 års jubilæet for Statsfængslet i Nyborg – overlades til faghistorikere. Seniorforsker ph.d. Peter Fransens bog er et vægtigt argument for denne tendens berettigelse og fortsættelse. I Statens Arkivers forskningsplan for 2013-2016 er kriminalitetshistorie da også blevet udpeget til at være et forskningsmæssigt satsningsområde.

Formålet med Borgen med de mange ansigter er at formidle viden om den samfundsopgave, som Statsfængslet i Nyborg har tjent og stadig tjener. Fransens grundigt researchede bog henvender sig dog ikke kun til folk med interesse for Statsfængslet i Nyborg, men til alle med interesse for kriminalforsorgens historie.

Bogen er struktureret i fem kronologiske hoveddele. Først beskrives forhistorien om, hvordan uholdbare pladsforhold i landets eksisterende fængsler – samt indgriben fra den ihærdige lokalpolitiker Chr. August Birch – gjorde, at Statsfængslet blev opført på en mark uden for Nyborg. Dernæst følger fire dele, der er bygget op om fem hovedtemaer: 1. En indføring til tidsperioden; 2. De fysiske rammer for fængslet; 2. Ledelsen; 4. Fangerne; 5. De ansatte.

Den vellykkede strukturering sikrer, at Statsfængslets historie indpasses i en overordnet fængselshistorisk kontekst. Man kunne måske frygte, at denne strukturering ville gå ud over kvantiteten af spændende historier fra Statsfængslet om f.eks. fangeflugter, fangeoprør og berygtede indsatte, men dette er ikke tilfældet. Fransen har skrevet en omfattende bog, der når hele vejen rundt. Læseren snydes altså ikke for f.eks. historien om den første fangeflugt den 13. juli 1913, beretningen om da Hells Angels rockeren Jørn ”Jønke” Nielsen ikke måtte bære rygmærke i fængslet eller historien om personalets håndtering af fangeoprøret i 2004.      

For tiden før 1990 hviler Fransens skildring på arkivstudier, idet han har søgt om og fået adgang til på bestemte vilkår at benytte alt arkivmateriale fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og Nyborg Statsfængsel. For tiden efter 1990 har han måttet nøjes med frit tilgængeligt materiale.

Den rigt illustrerede bog giver med fotograf Flemming Wedells fotografier et tidsbillede af Statsfængslet i Nyborg, men der anvendes også ældre billeder til at illustrere fængslets historie.

Med bogen har Peter Fransen sat en meget høj standard for jubilæumsskrifter inden for kriminalforsorgen.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Metaldetektiverne - Detektorfund fra Thy og Mors
Tjenestepigerne - 100 års historie om stemmeret og ligestilling
Under Vulkanen