Menu
Forrige artikel

Fredericia 1940-1945

Kategori: Bøger
Visninger: 6948

 

Af Henrik N. Olsen

Anders Engelbrecht har skrevet mange bøger og artikler især om Fredericias historie. Han er født i Fredericia og har arbejdet som registrator/historieformidler ved Museerne i Fredericia og er æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre i Fredericia.

Der har ikke tidligere været udgivet en samlet beskrivelse af Fredericia under den tyske besættelse 1940 – 1945, men med denne bog har Engelbrecht, efter mange års indsamling og bearbejdning, udfyldt et tomrum.

Til bogen har Engelbrecth benyttet erindringer i form af trykte og utrykte dagbøger, beretninger og interviews samt avisernes censurerede nyheder og illegale blade. I bogen er for første gang offentliggjort et efterladt arkiv om Kaj Snedker Rasmussens illegale arbejde, arrestation, ophold og død i KZ-lejren Meppen.

I bogen benyttes de betegnelser, der oprindeligt er anvendt i aviser og erindringer, selv om de ikke er korrekte. Lars Larsen skriver i Fredericiabogen 2018 ”Mange af de dansk-tyske korps bliver således fejlagtig betegnet som Hipokorps”. Engelbrechts kommentar hertil er: ”Hiponavnet bruges dog i bogen her, i forbindelse med de mange erindringer og avisreferater, hvor betegnelsen oprindeligt er brugt.”

Bogens hovedkapitler er:

Tiden op til Danmarks besættelse, Fredericia fra den 9. april, Dagligt besvær, Modstandsbevægelsen, Værnemagten, Danmarks befrielse og Mindesmærker.

Der er mange emner, og der fortælles bl.a. om voldsomme begivenheder som sabotage og schalburgtage, henrettelse af frihedskæmpere, likvideringer og ophold i KZ-lejre. Men også dagliglivet med de daglige besværligheder med rationeringer, luftalarm, skolegang, beslaglæggelser, lazaretter, flygtninge og de tyske soldater. Der fortælles om befrielsen og tiden efter med retsopgøret mod landsforrædere og stikkere. Det sidste kapitel omtaler tyske krigsgrave, frihedskæmpergrave, mindesmærker og mindehøjtideligheder.

Bogen er rigt illustreret, og der er benyttet mange ikke tidligere offentliggjorte fotografier.

”Fredericia 1940-1945” er ikke den endelige afsluttede fortælling om Fredericia under besættelsen, da der sikkert findes mere rundt omkring i gemmerne. Tilbage er også, hvad der findes i de eksisterende tyske og danske arkiver. For de danske arkivers vedkommende vil der i de kommende år være muligheder for at finde ukendt materiale, nu hvor de klausulerede arkivalier efterhånden bliver tilgængelige for offentligheden.  

Engelbrechts fortjeneste er, at der for første gang er udgivet en samlet og overskuelig fortælling om perioden. Desværre er de fleste øjenvidner døde, så det er ikke muligt at høre deres kommentarer til bogen eller få deres supplerende oplysninger.

[Historie-online.dk, den 8. juli 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sundets røde nelliker
Fanden tage i morgen
Fædrene åd sure druer