Menu
Forrige artikel

Det Moralske Dilemma

Kategori: Bøger
Visninger: 4430

 

Af Peter Brunbech, Ph.d. studerende, Historisk Institut, Århus Universitet

Det Moralske Dilemma er Historisk Samling for Besættelsestidens markering af 60-året for redningsaktionen til fordel for de danske jøder under besættelsen. Bogen er baseret på arkivets samlinger af illegale blade og andre arkivalier og er skrevet af arkivar ved HSB Palle Andersen.

Fra og med besættelsen opbyggedes en stadig stigende modsætning mellem samarbejdslinien og modstandssynspunktet i Danmark. Dette skete ikke blot som en konflikt mellem synspunkter men også, argumentere Palle Andersen, som et ”moralsk dilemma”. Et dilemma som først fandt sin forløsning med den danske indsats til fordel for jøderne i oktober 1943.

Medens strejkerne i august 1943 var præget af mange interne danske modsætninger og ikke havde så bred folkelig opbakning som folkestrejkerne i sommeren 1944, formåede tyskernes aktion mod de danske jøder at samle hele befolkningen i fordømmelse og modstand. Den formåede således at ”hele” det danske samfund, også trods det at samarbejdspolitikken de facto fortsattes i form af departementschefsstyret.

Palle Andersen påviser eksistensen af det moralske dilemma gennem samtidens illegale blade og viser også den store harme som jødeforfølgelserne udløste i Danmark. Formen er afhandlingens og der præsenteres en intelligent analyse af bladene som hver deres ”case”. Det drejer sig om Budstikken, Frit Danmark, Land og folk, Hjemmefronten, De Frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Information.

Palle Andersen konkluderer på baggrund af sine indledende overvejelser og bogens cases, at oktober 1943 var andet og mere end blot en sideordnet begivenhed. Det var snarere en, på det psykologiske plan, væsentlig milepæl i besættelsestidshistorien.

Trods den lidt tunge form er det spændende læsning, som både giver et delvist nyt og interessant bud på tolkningen af begivenhederne i efteråret 1943 samt et spændende indblik i samtidens syn på samarbejdspolitikken, tyskernes jødeaktion og den danske redningsaktion.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Da jeg var lille var Danmark stor
Besættelsen i billeder - Danmark 1940-45
At overleve helvede