Menu
Forrige artikel

Glimt fra vikingetiden

Kategori: Bøger
Visninger: 4673

 

Af Anders Ellegaard

Bogen er udgivet i anledning af Danske Amatørarkæologers 30-års jubilæum i 2020. Bogen er desuden udgivet med tilegnelse til Dronning Margrethe II, som i 2020 fyldte 80 år. Begge begivenheder fandt sted i 2020, men på grund af corona-epidemien er udgivelsen blevet forsinket.

Direktør Mads Kähler Holst, Moesgaard Museum, har skrevet en hilsen til Dronning Margrethe II, som er kendt for sin interesse for arkæologi.

Undertitlen på bogens forside er skrevet med runer: ᚢᛁᛦ : ᛏᛅᛚᚢᛘ : ᛏᛁᛚ : ᛁᚦᚢᛅᚱ, som i oversættelse lyder: ”Vi taler til jer.” Denne tekst er valgt, idet fundene taler til os i mangel af skriftlige kilder. På bogens for- og bagside er der akantusranker tegnet af Luciano Pezzoli og i alt 18 små (metal-) ansigter eller masker, som stammer fra forskellige fund fra vikingetiden. Endelig er der på forsiden en tegnet Urnesfibel. - Bogen er redigeret af redaktionen på Danske Amatørarkæologers blad Fund&Fortid.

Forordet er skrevet af foreningens formand og medlemmer af foreningens blads redaktion, medens indledningen og introduktionen om vikinger og vikingetiden er skrevet af professor Judith Jesch fra Nottingham Universitet.

Bogen består af 30 artikler skrevet af forskellige forfattere: fagarkæologer, amatørarkæologer, museumsassistenter og detektorførere. Norske og svenske forfattere har skrevet på deres egne sprog, medens den engelske og en tysk forfatters tekster er oversat til dansk.

30 forfattere er for meget at nævne og omtale, men det er nogle af de bedste forskere i emner relateret til vikingetiden, som har sagt ja til at skrive. De har fået lov til selv at vælge emne, hvilket borger for kvaliteten og betyder, at emnerne strækker vidt. Som appetitvækkere skal artiklernes indhold - og ikke altid overskrifter - nævnes:

Bådhuse på Bornholm. - Anløbspladser og centralpladser. - Anløbsplads/vinterhavn ved Strandby. - Norske skibsbegravelser. - Søkonger og søforsvarsværker. - Getingperler (hvepseperler) og Hedebymønt. - Saxos sagakonger og sejlruter i Østersøen. - Havsmarken på Ærø, transportcenter og handelsnetværk. - Nøglen til de første byer, Ribe og Hedeby, og håndværkere. - Opvarmning af grubehuse, beboelseshuse og store haller, ”Frøs vikingerne om vinteren?” - Vikingetiden set fra luften i Vestjylland. - Den befæstede vikingegård ved Erritsø. - Kongeligt byggeri i Lejre. - Hedeby og flytningen til Slesvig. - Kultiske fester og blót ved anløbspladsen til Tissø-residensen. -  Førkristent centrum ved Harreby og Fæsted. - Drager, slanger og lindorme til søs og på land. -  Urnes stavkirke og urnesstil samt afstøbningernes skæbne. - Kvindegrave ved Næsbygård, fattigfine fruer og gravgaver. - Vikingegrave med mere ved landevejen mellem Svinninge og Holbæk. - Silkefund i Danmark. - Magtsymboler, Harald Blåtands rovfuglesmykker. - Vikingekvinders tildækning af håret. - Husfruen, om kvinders stilling, 3 bryllupper og 1 begravelse. - Mønt- og detektorfund samt ”skattefund” på Bornholm. - Undersøgelse af detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy. - Religiøse figurer og amuletter fra vestbredden af Tissø. - Markedspladser og byer samt vægt- og møntøkonomi. - ”De var som os”: en kindtand i en snor i Oslo! (ca. 1100-tallet). - Den sidste artikel er en morsom og meget fin afslutning på bogen. - Hvis nogle forfattere synes, at det er en for kort eller forkert beskrivelse eller omtale af deres artikel, er kun at sige: ”Mea culpa!”

Pyha! Det var en ordentlig omgang. Nogle emner er måske mere interessante end andre for den enkelte læser, men der er ingen tvivl om forfatternes entusiasme.

Generelt roses amatørarkæologer og detektorførere i flere af artiklerne for deres arbejde; en forfatter skriver dog, at der også er en videnskabelig sammenhæng og beskrivelse, som detektorfundene ikke viser, og at materialet kan give klare indikationer, men ikke endegyldige beviser.

Bogen er udført som godt boghåndværk med stift bind og trykt i tre letlæste spalter på hver side og på glittet papir. - I hele bogen er der mange og gode fotografier af landskaber og fund tillige med kort over fundsteder med videre. - Efter hver artikel er der et lille fotografi af forfatteren/ne, en titel, tilhørsforhold og ofte en e-mailadresse. - Bogen er delt op i otte afsnit, som hver er forsynet med en tegnet forside, som viser en genstand, der symboliserer eller kendetegner afsnittets indhold. Første afsnit har overskriften ”Vikingeskibet i liv og død,” hvor tegningen er af en pejleskive fra vikingetid eller tidlig middelalder, som blev brugt til at måle solhøjden med. Tegningerne er udført af Jeppe Boel Jepsen. Bagerst i bogen er de enkelte tegninger vist med en forklaring på, hvad de forestiller, og hvor tingene stammer fra.

Bogen er en perlerække af 30 interessante artikler om stort og småt i vikingetiden og med gode illustrationer til artiklerne.

[Historie-online.dk, den 17. marts 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vikinger i krig
Verden i vikingetiden
Middelalderbyen Aarhus