Menu
Forrige artikel

Hærvejen

Kategori: Bøger
Visninger: 4368

 

Af Anders Ellegaard

Hærvejen er ”den tørre vej” ned gennem Jylland. Det betyder, at dén, som færdes ad den, skal over så få vandløb som muligt og skal have våde fødder så lidt som muligt. Den jyske Hærvej løber derfor langs vandskellet mellem Øst- og Vestjylland. - Ordet hærvej betyder ikke kun, at det var soldaterhæren, som benyttede den. Ordet ”hær” betyder her ”mange” ligesom en hærskare af engle. Der var mange, som brugte Hærvejen: konger, dronninger, sendebude, ryttere, pilgrimme, handlende, soldater og ikke mindst landmænd og studeprangere, som drev kvæg sydpå.

Hærveje(n) har eksisteret i hundredvis eller tusindvis af år. Når den var kørt op eller hjulsporene blev for dybe, flyttede man den lidt til den ene eller den anden side; hvor det nu var bedst. Nogle steder kan man stadig se flere spor ved siden af hinanden; men de samledes, når de rejsende skulle passere en bro eller et vad.

I den moderne vandringstid har Hærvejen fået ny aktualitet. Som motionsvej for vandrende og cyklister, meditationsvej eller til ”Hærvejsmarcher” med både nationale og internationale deltagere. Udbygning med skiltning, herberger og andre overnatningsmuligheder af forskellig slags er oppe i tiden. Turistindustrien har set tendenserne og udgivet forskellige guides og foldere med hele eller dele af Hærvejen.

Der er i tidens løb udgivet flere bøger om Hærvejen. Nogle er opdelt i flere bind efter de etaper, de beskriver. Den nu forliggende bog er næsten af coffee table omfang. I følge bagsideteksten opfordres læserne til at læse den hjemme eller til at tage den med ud til alle stederne. Da bogen måler 21x29 cm. og vejer 1250 gram, så er det sidste nok ikke det første, læserne vil gøre.

Nogle udgivelser er decideret lavet for at vise vandre- og cykelruter, medens andre har henvisninger til de seværdigheder, der måtte være på ruten. Andre er mere fyldige med oplysninger om seværdigheder og historiske hændelser. Denne bog hører til i den sidste kategori. Forfatteren er uddannet lærer i fagene historie, geografi og musik. Han har arbejdet som rejseleder i Danmark og i udlandet.

Bogens første og største del er opdelt i syv strækninger fra Skagen til Rendsborg. I hver strækning er der underafsnit om mange forskellige emner. For at give læseren et indtryk af de mange forskellige emner skal underafsnittene fra den første strækning fra Skagen til Nørresundby nævnes: Skagen – Vendsyssel – Den Nørrejyske Ø – Råbjerg Mile – Slavekrigen i Jylland – Hjørring Bjerge – Skarpretter, bøddel og rakker – Hjørring – Kunungs Hærstratæ (Kongens hærveje) – Overnatninger på Hærvejen - Børglum Kloster – Oprør fra Limfjorden – Øster og Vester Brønderslev – Slaget ved Brønderslev – Hammer Bakker – Ålborg lufthavn – Lindholm Høje – Vendsyssels første tog – Nørresundby – Overfart.

Og det fortsætter i de næste strækninger af Hærvejen. Stort og småt, vejstrækninger, mindesmærker, statuer, kirker, historiske hændelser, overtro, historier fra egnen, personer med tilknytning til områderne osv. osv. Man bliver ganske forpustet! Det har været et kæmpearbejde at indsamle de mange forskellige historier, data og oplysninger. Det er som at blade i et leksikon og læse hist og her; alt efter hvad øjet og interessen måtte falde på. Meget sympatisk er der på nogle relevante steder citeret sange (i deres helhed) af danske digtere.

Bogens anden del består af flere tillæg hvoraf skal nævnes: 13 sider Person- og stedfortegnelse og 30 sider Hærvejskort fra Skagen til Rendsborg nummereret med romertal. Herudover er der fotografier fra Hærvejen, flere kort over lande og byer samt en islandsk beskrivelse af pilgrimsruten fra Island til Jerusalem. Det anbefales, at læseren bevæbner sig med godt lys og lup til at studere de 30 Hærvejskort. Stednavnene er skrevet med meget små bogstaver og det kan være svært at se Hærvejen, som er markeret med en tynd rød, stiplet linje. De kort bør laves om til næste udgave.

Bortset fra det, er det en meget flot bog med mange illustrationer både tegnede, malede og fotograferede. En flot og solid indbinding. Bogen er forsynet med QR-koder, som viser mindesmærker og steder.

Bogen er en spændende og inspirerende historiebog om stort og småt, som er sket, eller som findes ved Hærvejen fra Skagen til Rendsborg.

[Historie-online.dk, den 9. december 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Trap Danmark bind 27
Luftfotos over Danmark
Sønderjyllands historie 2