Menu
Forrige artikel

Mogens Høirup

Kategori: Bøger
Visninger: 8844

Af Jørgen Peder Clausager, arkivleder, cand.mag., Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.

Mogens Høirup (1907-1956) var søn af Ranum Seminariums forstander Christian Høirup, og læste selv til lærer. I 1942 overtog han sammen med sin kone Karen den private Grindsted Kost- og Realskole; i Grindsted kom han ind i modstandsarbejde som førte til hans arrestation af Gestapo den 6. oktober 1944, med efterfølgende fængselsophold på Staldgården i Kolding, i Frøslevlejren fra den 23. november og i Neuengammes udkommandoer Dessauer Ufer og Bullenhuser Damm fra 12. januar 1945. I april 1945 kom han med Folke Bernadottes hvide busser til Sverige, og den 17. maj vendte han hjem til Grindsted, hvor han genoptog arbejdet som skolebestyrer til sin død i 1956. Ved siden af sit skolearbejde skrev Mogens Høirup flere børnebøger.

Mogens og Karen Høirups datter Hanne (f. 1939) uddannede sig som sin far til lærer, og blev i 1965 gift med den amerikanske læge Howard Kulin; parret har siden boet i USA. Parret har nu samlet, bearbejdet og oversat Mogens Høirups breve, dagbogsoptegneler og senere beretninger om sin fængsling og sit fangenskab, og resultatet er blevet denne lille bog, hvis engelsktalende målgruppe vel primært er amerikanere med dansk baggrund eller med en særlig interesse for Danmarks historie under besættelsen.

Den del af bogen, som handler om Mogens Høirups tyske fangenskab, blev allerede skrevet i 1945 og trykt i bogen “Danske i tyske Koncentrationslejre” som udkom i befrielsesåret, og vil derfor ikke være ny for danske læsere. Derimod har Mogens Høirups breve til hustruen, som alle stammer fra månederne inden transporten til Tyskland, ikke tidligere været trykt. Ud over de sædvanlige anmodninger om at få sendt sæbe, tobak og tændstikker indeholder de hans beretninger om og refleksioner over dagligdagen i fængslet eller lejren. De er ikke væsensforskellige fra tilsvarende, tidligere udgivne beretninger, f.eks. Kim Malthe-Bruuns (som udkom allerede i 1945 og som i øvrigt er oversat til syv sprog), men nok nye for et engelsklæsende publikum.

Howard Kulins baggrund er litauisk-jødisk, og det er - i hvert fald nok delvis - begrundelsen for, at udgiverparret bagest i bogen har trykt en forelæsning, som Samuel Rachlin i 2002 holdt i American-Scandinavian Foundation i New York, hvori han beretter om sine forældres velkendte lidelseshistorie; forelæsningen blev holdt som led i en forelæsningsrække som Hanne og Howard Kulin i 2000 instituerede i Mogens og Karen Høirups navn.

Derudover indeholder bogen indledende, forbindende og afsluttende afsnit ved udgiverparret, samt en selektiv bibliografi med både dansk og amerikansk litteratur.

Som antydet indeholder bogen ikke så meget nyt for danske læsere i almindelighed, men den er naturligvis et velkomment bidrag til Grindsteds lokalhistorie. Dens primære værdi består efter anmelderens mening i, at den tilgængeliggør en dansk modstandsmands historie for et engelsklæsende publikum, og i den sammenhæng kan man kun ønske den størst mulig udbredelse.

Bogen er tilsendt fra Billund Museum (Borgergade 25, 7200 Grindsted), hvorfra den muligvis kan rekvireres. En dansk pris er dog ikke opgivet.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Portræt af et lokalsamfund
111 steder på Samsø, som du skal se
Med arbejdet som rettesnor