Menu
Forrige artikel

Sydslesvigs Danske historie

Kategori: Bøger
Visninger: 6408

Af G. Conradsen

Teksten er forfattet af de ovennævnte, der hver har sit eget afsnit i bogen.

I det store udvalg af bøger, der beskæftiger sig med Sønderjyllands historie, koncentrerer det foreliggende sig alene om udviklingen i Sydslesvig, altså området mellem den nuværende grænse og Ejderen. Det behandlede tidsrum går fra tidlig middelalder til nutiden.

Kan det gøres udtømmende på det omtalte antal sider, der også omfatter 254 illustrationer? Næppe, men det er vel heller ikke hensigten.

Det første afsnit bringer intet nyt. Det er en komprimeret gennemgang af historiske kendsgerninger. Nødvendigt som fundament for de følgende.

Det samme gælder stort set også for en væsentlig del af afsnit 2, men skifter karakter, hvor det bliver mere tidsaktuelt ved beskrivelsen af de dansksindedes situation  efter den nazistiske magtovertagelse 1933. Det beklemmende ved nazificeringen af samfundet, ensretningen, overvågningen og reguleringen er velbeskrevet.

Problematikken og konfrontationerne i afstemningstiden er velkendte og ligeså bestræbelserne efter grænsedragningen fra forskellig side om en sydligere grænse både i mellemkrigstiden og efter det tyske sammenbrud i 1945. Dennes nærmest ”don quixotske” karakter bliver godt belyst.

Et interessant afsnit er beskrivelsen af mindretals-organisationernes påvirkning i nyere tid af de storpolitiske begivenheder: Den kolde krig, Nato og Vesttysklands remilitarisering, EU, Berlin-murens fald og efterfølgende virkning i hele Europa, globaliseringen, hvor mindretallet ikke kunne forblive et område, ”der hygger sig i smug”, osv. Problematikken er tydeliggjort på side 308 med studenternes tale ved dimissionsfesten på Duborgskolen 2004.

Denne kortfattede fremstilling af det danske mindretals historie fra begyndelsen omkring 1200tallet til  i dag kan sammenlignes med teksten på Jellingestenen: 1. Indledning – 2. Det, det drejer sig om  - 3. En foreløbig slutning.

Bogen indeholder en stor litteraturhenvisning, fortegnelse over illustrationer og et personregister.

Bogens format gør, at en del illustrationer af især kort med tal og bynavne bliver så små, at de næsten skal læses med lup. Det er lidt frustrerende.

Værket er absolut relevant, netop fordi man nord for grænsen har slettet Sønderjylland som en selvstændig administrativ enhed, hvor begrebet Slesvig  og slesviger er på vej ud af folks bevidsthed. Det er ikke fyldestgørende, hvis man virkelig vil fordybe sig i områdets historie, enten som helhed, eller i udvalgte emner eller epoker, men det er helt sikkert en god inspirationskilde.

Francis Fukuyamas  tese om ”The End of History” holder ikke for Sydslesvigs vedkommende.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sommerglæder
Russiske jøder i København 1882-1943
Antiterror