Menu
Forrige artikel

Trap Danmark 20 Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3298

 

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Det påstås jo, at Fyn er fin – så må Sydfyn da være superfin! De fleste kender Sydfyn og øhavet, og det er da også et af landets smukkeste steder med skove, bakker, dale, vand mm. Det er så også et yndet turistområde både fra land- og vandsiden. Hele sommeren vrimler her med turister, der skal besøge Bjørnø, Lyø eller andre steder i Øhavet, spise på Falsled Kro, se på Fynbo-kunst hos Mads Tomat i Faaborg, gyse lidt på Forsorgsmuseet i Svendborg, se på forskellen mellem Marstal og Ærøskøbing, cykle 50 km på Langeland, hænge ud på havnen i Lundeborg, beundre Valdemars Slot på Tåsinge eller Egeskov Slot i Faaborg-Midtfyn kommune.  De render jo én i hu, alle disse skønne steder på Sydfyn, og der er helt sikkert mange flere, der kunne nævnes. Og det kan man så slå op i Trap Danmarks bind 20, der netop omhandler de fire kommuner på Sydfyn og Øhavet.

Som sædvanlig har Trap delt bindet ind, så man både får noget at vide om naturen – dyrene, planterne, landskabsdannelse – og om historien, hvor man går igennem fra stenalder til begyndelsen af dette årtusinde – byernes udvikling gennem tiden er den næste blok, indtil vi kommer til kulturen, som både er kunsten, museerne, kirker, herregårde og lokale traditioner og fortællinger. Endelig sluttes med det aktuelle afsnit om samfund og erhverv, hvor vi bringes næsten helt op til i dag mht. befolkningsudviklingen, boligforhold, handel og service, uddannelse og fremtidsplaner for kommunen.  Man når vidt omkring, men der er naturligvis en masse detaljer og historier, der godt kunne have været med, men som der ikke har været plads til. Men Trap har også et elektronisk univers lex.dk – Trap Danmark – så kan det jo være, det kan findes der, hvis der er noget, man mangler.

Jens Nørgaard Larsen har taget en masse flotte billeder til bind 20, og billedmaterialet er naturligvis en væsentlig del af beskrivelsen af de fire kommuner.

Fx dette foto fra De Fynske Alper, nok nærmere betegnet Svanninge Bakker, som kendes fra Birkholm, Syberg og Peter Hansens malerier omkring 1900. Dengang var bakkerne ekstensivt dyrket, senere er store dele tilplantet med skov. Men som man kan se, er der stadig væk mulighed for græsning til dyreflokke. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark

Svanninge Bakker og Bjerge ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis administration ligger i Ringe, men ellers er det jo nok havnebyen Faaborg, der er bedst kendt. Herfra er der små færger til Bjørnø, Lyø, Avernakø og Ærø, og det er her, man på Faaborg Museum kan se den fantastiske samling af fynbomalernes billeder, som konservesfabrikanten Mads Rasmussen åbnede i 1910. Her i kommunen kan man også besøge det imponerende Egeskov Slot med flere museer og arrangementer samt festivalen Heartland. Der bor ca. 51.500 indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune, heraf ca. 7.000 i Faaborg og godt 6.000 i Ringe.

Bevæger man sig lidt længere mod øst, møder man Svendborg Kommune, som også omfatter Tåsinge, Thurø og flere andre af de små øer i Det sydfynske Øhav. Svendborg har været en udpræget søfartsby med søfartsuddannelse, skibsrederier osv. Byen er stadig præget af søfarten, som man kan læse nærmere om et opslag side 146-147. Nu om dage er det mest fritidssejlerne, der præger havnen, og turisterhvervet har væsentlig betydning for Svendborg. Det er ganske malerisk at køre over Svendborg Sund-broen til Tåsinge, og her findes det strengt symmetriske Valdemars Slot. Det nuværende udseende er skabt i midten af 1700-tallet efter barokkens idealer, og samtidig med at her drives både landbrug og skovbrug, er her også åbent for besøgende. Og det er der en del, der benytter sig af.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark

Under Svendborg Kommune kan man også læse om Det sydfynske Øhav, der er 480 kv.km. stort og indeholder ikke færre end 55 øer og holme. Så betegnelse øhav er ikke helt ved siden af. Og så er der flere højskoler i det grundtvig-koldske hjerteland: Ollerup, Ryslinge og Oure. Sidstnævnte er specielt kendt for sporten, den succesfulde håndboldklub GOG udspringer herfra.

Der bor ca. 58.000 mennesker i kommunen – de ca. 27.000 i Svendborg og godt 3.000 i kommunens næststørste by, Thurø By.

Fortsætter man over Tåsinge, kommer man til Langelandsbroen, som via Siø fører til den langstrakte ø, som fra Nordstrand til Dovnsklint udgør ca. 50 km. Og med 182 km. kystlinje. I den seneste tid er øen blev kendt pga. oprøret mod flygtningecenter ved Bagenkop, og så har kommunen SF-borgmester – i hvert fald i skrivende stund. Til kommunen hører også Strynø. Hovedbyen Rudkøbing har ca. 4.500 indbyggere, hvilket vil sige ca. en tredjedel af øens indbyggere. Byen er anlagt, hvor der var et naturligt overfartssted mellem Langeland og Fyn og med et stort bondeland i ryggen.

Langeland har Danmarks længste kunstudstilling, Kunsttårnene, gamle transformator tårne fordelt i hele øens længde, der er udsmykket af skiftende kunstnere, og her er Koldkrigsmuseum Langlandsfort. Fortet blev anlagt i 1950’erne for at overvåge trafikken fra Warszawapagtens skibstrafik. Efter den kolde krig blev fortet nedlagt, og i 1997 blev det til et museum.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark

Og så når vi til den sidste kommune i bind 20. Nemlig øen som på et tidspunkt brystede sig af, at ”Alt er vand ved siden af Ærø”. Det er jo sandt nok, og der er da også en del af se på øen, hvor de to hovedbyer er dels Ærøskøbing, hvor man har bevaret mange af de gamle huse, brolægning osv, og dels Marstal, som var søfartsbyen, og som stadig har en livlig havn.

Marstal var tidligere en betydelig søfartsby. I 1893 var der hele 332 handelsskibe i byen, der besejlede den ganske verden – som Carsten Jensen beskriver i sin store roman ”Vi, de druknede”.  Og her lå – og ligger – navigationsskole. Ærø var tidligere en del af hertugdømmet Slesvig, og Ærøskøbing var købstad. Den status mistede byen, indtil Ærø 1867 blev indlemmet i Kongeriget Danmark. Ærøskøbing er kendt som et romantisk sted for bryllupper, hvor mange udenlandske par vælger at lade sig formæle

Der bor blot ca. 6.000 mennesker på Ærø.

Små kulørte badehuse lyser op langs Vesterstrand ved Ærøskøbing. De første badehuse dukkede op i 1920’erne, og nu står der 71 ved Ærøskøbing og 19 ved Marstal. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Trap Danmark

Både tekst og især billeder holder den høje standard fra hele Trap Danmark-serien. Teksten lider naturligvis en andelse under, at der ikke er så meget plads til de enkelte afsnit, når der skal presses fire kommuner ind i et bind, hvilket medfører, at teksten ind imellem føles mindre levende og mere stiv. Men det er jo ligesom vilkårene, så det må man finde sig i. Som opslagsværk fungerer det fint, og det er vel egentlig også det vigtigste.

[Historie-online.dk, den 20. oktober 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Under solgudens glødende scepter
Gudenåens kulturhistorie
Folkets tid