Menu
Forrige artikel

Danmark og kolonierne: Indien

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5797

Af Caspar Christiansen, Mag. Art.

Bogen er en af del af 5 binds-værket og gør sig som sådan vel også bedst i den helhed, om end det stadig er tænkt som et selvstændigt værk. Bindet om Indien er måske som kolonien lidt overset, når det i modsætning til diskussion om hvorvidt Grønland var en koloni, samt ikke mindste Vestindien, Afrika og slavespørgsmålet, ikke er nær så omdiskuteret. Ikke desto mindre var det et prestigeprojekt, der skulle løfte hele Danmark, da man i 1600-tallet oprettede Ostindisk Kompagni og sendte en ekspedition afsted mod Sri Lanka.

Som forfatterne selv er inde på , er bogen på en opfølger og en opdatering af ’Vore gamle tropekolonier’ mv. Det og Ole Feldbæks bog fra 1980 er også det naturlige udgangspunkt.

Overordnet er bogen inddelt i kapitler løst kronologisk ordnet i perioder af 50 til 100 år, men herunder emneinddelt og fint adskilt med små afsnit, så man nemt kan slå op og søge specifikke emner. Ønsker man at fokusere på et emne over hele perioden må man i stedet bladre lidt rundt. Hvad angår noter er det det evindelige gamle spørgsmål, hvorvidt de skal med, eller om de ødelægger læseoplevelsen for alle andre end de akademisk interesserede. Det har dog altid undret mig, at noter skulle have den effekt, og uanset hvad, så er bogen nu helt uden, hvilket jeg synes er en stor skam.

Efter en kort introduktion til det indisk samfund i starten af 1600-tallet tager bogen sin rigtige begyndelse med Ove Gjeddes ekspedition og etableringen på Tranquebar. Herfra går historien og bogen sin gang over op- og nedgangsperioder. Mest ned, særligt i perioderne hvor der ikke blev sendt skibe fra Danmark, men også op, f.eks. når de andre stormagter krigedes, og de danske besiddelser kom i klemme. Og for den sags skyld også opgangstiderne når stormagternes krige IKKE klemte Danmark, der så kunne udnytte neutralitetshandelen. Med Asiatisk Kompagni fra 1732 og tilføjelsen af Kina-handelen nød den danske Asienshandel godt af en gylden periode, der hjemme i Danmark jo blandt andet gjorde det muligt for Asiatisk Kompagni at bekoste Saly’s rytterstatue. I 1755 kom handelsstation Frederiksnagore/Serampore til i Bengalen, og byen udviklede sig hurtigt til at blive større end Tranquebar. I takt med England og Frankrigs løbende kamp om Indien kom Danmark til tider i klemme i den konflikt, særligt da Danmark lagde sig op ad franskmændene. England endte med at skubbe Frankrig ud og efterfølgende gradvist underlægge sig hele Indien, herunder til sidst også de danske besiddelser. I 1845 strøg kaptajnen på Galathea Steen Bille de danske flag på Tranquebar, da englænderne havde købt danskerne ud. Det afsluttende kapitel er en fin opsamling på, hvordan det ser ud for Tranquebar og Serampore i dag, samt hvilke spor og relationer tiden under dansk styre har efterladt sig.

I forhold til tidligere udgivelser er de indiske forhold opgraderet, både i forhold til den asiatiske handelsverden overordnet og de politiske forhold i Indien, samt et kort afsnit om kulturmødet mellem Europa og Indien. Noget der løbende udbygges igennem bogen, som f.eks. når traktaten med nayaka Raghunatha og Gieddes forhandlinger sættes i forhold til det kulturmøde der fandt sted. Samtidig udbedres en af de større udeladelser i tidligere værker, nemlig at sætte de danske koloni- og handelsforhold ind i en større international kontekst. Det klares fint her med afsnit såsom kapitel 3, ’en brik i den internationale handel’, hvor også andre nationers handelsselskaber behandles kort, og de grundlæggende ideer i den styrende merkantilisme tages med.

Samlet set bidrager bogen i høj grad også til at sætte Danmarks kolonihistorie ind i en indiske kontekst, men også de dele der går igen fra ’Vore gamle tropekolonier’ er blevet udbygget. Sine steder endda betragteligt. Oveni det er teksten krydret med mange beskrivelser fra samtidige kilder, så man, så vidt kilderne tillader, får mulighed for at høre samtidens syn på Indien og de konkurrerende handelsnationer. Et af de få steder man får mindre med end tidligere er f.eks. Tranquebars interne forhold og de forskellige guvernørers ageren, der ikke behandles slavisk men dog er medtaget i fyldige uddrag for de vigtigste guvernørers perioder. Men det kan man jo så passende slå op i de tidligere værker på området, hvis ikke de medtagne passager er tilfredsstillende. I stedet er der mere fokus på lokalsamfundet og landsbyen omkring fortet. Handelskompagnierne er dog også ret overfladisk behandlet, og så vidt jeg kan se kun når de agerer i Asien. Man får med andre ord ikke ret meget bagvedliggende viden om handelskompagnierne. Det er selvfølgelig heller ikke en bog om handelskompagnier, men der kunne godt have været plads til mere om de bagvedliggende årsager og strukturer i Danmark.  Hvad angår inderne bliver en del af de indiske aktører og allierede inddraget, så man får et godt indblik i, hvordan handelskompagniets udsendinge og de lokale indiske købmænd samarbejdede.

Dog har jeg stadig ikke gennemskuet hvad de ’røde’-sider præcist er tiltænkt, men øjensynligt er de til at fremhæve enkelthistorie, man ikke syntes passede ind i bogens forløb. Ikke desto mindre kan det fremstå vilkårligt, hvad de er brugt til.

Hvis man har læst ’Vore gamle tropekolonier’ og lignende, er der i sagens natur mange gentagelse, men i overvejende grad er det nyt og veludført. Så selvom jeg nu har nævnt Vor Gamle Tropekolonier en del gange allerede, så er det ikke, fordi læseren skal være bekymret for, at man blot får en opdatering. Selve bogen er samtidig virkelig flot udført og med mange illustrationer af høj kvalitet. Dertil kommer at bogen er let tilgængelig i sprog og form, så man behøver bestemt ikke være ekspert i kolonihistorie eller Danmarkshistorie for at give sig i kast med den.

Se anmeldelse af de øvrige bind i værket: Vestindien - Vestafrika - Grønland - Danmark, en kolonimagt

 

Historie-online.dk, den 26. juni 2017

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jødernes kulturhistorie - i provinsen
Folk & fortællinger fra Det Tabte Land - Bd. II: Øerne
Sønderjylland - Steder og mennesker