Menu
Forrige artikel

På tur i Danmarks Historie

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5921

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Som et slags spinoff på den succesrige TV-serie ”Historier om Danmark” udgives nu også en guide til historiske steder i landet. Steder, man kan gæste som gående eller cyklende, delt ind i passende ruter, hvor man så får historiske informationer undervejs.

Det er klart, at når man får sådan guide i hånden, så kaster man sig straks over de områder, man kender noget til. For mon de har fået det hele med? Det gjorde undertegnede også, og barndomslandet, Pramdragerstien ved Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro, er der skam ikke meget at sige på. Skønt, som det er tilfældet hele vejen igennem, og som det er tilfældet ved de fleste guidebøger: Det bliver jo lidt stikordsagtigt og kort, når man har en rute med flere punkter. OK, det gør måske heller ikke noget, for når man står derude i felten, har man måske ikke lyst til at læse mange sider om en bestemt lokalitet eller begivenhed. Så må man selv på biblioteket og søge litteratur frem om lokaliteter, der specielt har talt til én.

Et andet sted, undertegnede kender lidt til, er Randbøl Hede, som da er fint (men kort) beskrevet, bortset fra, at de tyske kolonister, der skulle bryde heden, faktisk ikke medbragte kartoflen, det var Rentekammeret, der indkøbte og udleverede læggekartofler til kolonisterne. Men tyskerne kendte til kartoffeldyrkning fra deres hjemegn, så det var en god idé at lade dem eksperimentere med den nye afgrøde på heden. I øvrigt viser billedet nederst side 59 ikke Naturrum Kirstinelyst, men Staldbakkerne.

Både Pramdragerstien og Randbøl Hede (ved Hærvejen) hører under udsnittet om ’De store ruter’. Her finder man også Drivvejen ved i det vestlige Jylland og Gendarmstien ved Flensborg Fjord. Og mindre umiddelbart sammenhængende kan man kigge på klostre på Vestsjælland, omkring Faaborg og Skanderborg. Man kan høre om Fugleflugtslinjen på Falster, spadsere på Vestvolden ved København og ad Kongevejen nord for samme hovedstad. Alle ruterne er vist på kort med punkter, der beskrevet nærmere, når man kommer gående eller cyklende. Og der er ikke tale om fuldkommen udmattende ruter, hvis blot man er i nogenlunde form og har ordentlig fodtøj! Eller en god cykel.

Den anden del af bogen består så af ’De lokale perler’, altså steder over hele landet, hvor der er historier at komme efter. Fra undertegnedes område Syddanmark er der tale om en cykeltur i det dansk-tyske grænseland samt til minder fra 2. verdenskrig ved Blåvand, en fin beretning bringer turisten tre timer fra Sønderho til Fanø Bad, hvor man kan lære om både den maritime arv og turismens historie. På Fyn spadserer man rundt til fortidsminder ved Faaborg og rundt på halvøen Hindsgavl. Og endelig får man også industrihistorien med på den 20 km cykeltur fra toldboden i Odense over stålskibsværftet og ud til Munkebo.

Som det er fremgået kan man kigge nærmere på mange forskellige historiske perioder og tidsaldre i ”På tur..”. Fra Kimbrernes Himmerland, de første mennesker i Odsherred, helleristninger på Bornholm over våbenproduktion i Frederiksværk, skyttegrave ved Tunestillingen til vandring i velfærdssamfundets Hvidovre. Skribenterne er fagfolk fra museer og arkiver rundt i landet, og udover at være en af de flittigste forfattere, er Søren Olsen tillige hovedredaktør.

Som antydet kan man altid – det er ret let – finde noget, som burde have været med i sådan en guide, og man kunne også godt sige, at guiden kunne have været udvidet til at omfatte fem regionsbind, så man kunne få noget mere med. Men Trap Danmark er jo ved at udkomme, så når de mange bind engang er kommet, må man jo gå til dem. Og det er naturligvis heller ikke rimeligt at kritisere for det, der ikke er med, i stedet for at kigge på det, der faktisk er med. Efter at have læst i denne historiske guide tror jeg tror faktisk, at rigtig mange danskere vil få glæde af at kigge i ”På tur..”, når de er på tur i fædrelandet. Og man kan kun opfordre flere til at kigge nærmere på vore egne seværdigheder. Det er nemlig en masse af dem, det er spændende at besøge, og lidt viden er det altid godt at have.

Historie-online.dk, den 11. juli 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den moderne by
Trap Danmark bind 6
Grønland. Den arktiske koloni