Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 31

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3725

 

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Så er der igen nyt fra Trap-familien i Hørsholm. Bind 31 forener ligesom de bind, der hidtil er udkommet, formidling af massevis af facts med flotte nye fotos og interessante ældre illustrationer for de forskellige danske kommuner. Bind 31 indeholder beskrivelser af så forskellige kommuner som Brøndby og Hvidovre i den københavnske vestegn, Tårnby og Dragør på Amager og Bornholm langt ude i Østersøen. Det er der kommet et ganske spændende bind ud af, netop fordi det er så forskellige men også sammenlignelige lokaliteter, der er tale om.

Hvidovre og Brøndby er nærmest prototyper på københavnske forstads-/omegnskommuner. Næsten ingen natur – men dog adgang til Køge Bugt – masser af boligblokke, masser af indvandrere, men også med nogle individuelle karakteristika. Hvidovre er ikke længere en magtfaktor på fodboldfronten, som det engang var tilfældet, men det er derimod Brøndby, som har vundet adskillige danske mesterskaber, leveret et stort antal landsholdsspillere, og har holdt sig i toppen af dansk fodbold i mange år, skønt det efterhånden er nogle år siden, det er blevet til et dansk mesterskab. Fodboldholdet er det, de fleste af os vestdanskere forbinder med lige præcis denne kommune, nå ja og så Danmarks længst siddende borgmester, Kjeld Rasmussen, der prægede Brøndby 1966-2005. Men ud over blokkene i Brøndby Strand, så er der faktisk også en del erhvervsvirksomheder i Brøndby kommune, således at hele 20.000 pendler ind hver dag.

Hvidovre er større, 53.000 indbyggere mod Brøndbys 35.000, og her har man et endnu større erhvervsliv, der ikke mindst hører til på et af Danmarks største erhvervsområder i det inddæmmede Avedøre Holme. Ca. 9.000 arbejdspladser er der her i ca. 375 virksomheder. Kendte kulturvirksomheder holder til i den tidligere militære Avedørelejr, nemlig Zentropa og Nimbus Film og her finder man også Forstadsmuseet og Cirkusmuseet. Med hensyn til befolkningsvæksten i den tidligere landbrugskommune Hvidovre, fortælles som en rigtig god historie, at en del københavnere i begyndelsen af 1900-tallet flyttede ud til ulovlige lysthuse i Hvidovre, hvorfra de cyklede på arbejde i København. Men sognerådet anerkendte ikke disse ulovlige byggerier, så beboerne måtte bo der uden almindelige rettigheder. 2.729 lysthusparceller var der i 1920, og sognerådet blev vel efterhånden nødt til at se i øjnene, at kommunen havde fået en del nye indbyggere.

Brøndbyparken med Brøndbyøster Torvs højhuse fra 1951 og de grønne områder var et moderne alternativ til brokvarterernes utidssvarende boligforhold. Lys og luft var slagordene for den nye tids byggeri. Kay Fisker forenede de traditionelle, røde mursten med nye betonkonstruktioner i enkle rytmer med den nyeste komfort som køleskabe og toilet og bad. Granitskulpturen i forgrunden er fra 1977 og udført af Edgar Funch. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Rykker vi lidt længere mod øst, kommer vi til Amager, hvor der er to kommuner med masser af natur; vidtstrakte strandenge, en inddæmmet fælled, øen Saltholm og mod syd engområder og skove. Den store kommune er Tårnby med byerne Kastrup og Tårnby, der er vokset sammen, Københavns Lufthavn, anlagt 1925 og i dag et vigtigt trafikknudepunkt i Nordeuropa og med masser af motorvejskilometer hæftet på. Men altså også naturområder som Kalvebod Fælled og Saltholm. Her er stadig mange havekolonier, hvor man kan dyrke sine grøntsager, men ikke mere så mange gartnerier, som tidligere leverede vigtige levnedsmidler til markedet i København.

Syddelen af Amager er Dragør kommune, en af landets mindste kommuner med under 15.000 indbyggere. Dragør er naturligvis især kendt som søfartsby, efter at byen var opstået med sildeeventyret i middelalderen. Omkring 1800 var der ca. 80 fartøjer i Dragør Havn. Næsten sammenvokset med Dragør er en anden ikonisk by, St. Magleby, eller Hollænderbyen. I modsætning til Dragør var det landbrugsbyen, og det var byen, hvortil hollandske familier på bud fra Chr. 2. flyttede til omkring 1520. I mere end 300 år derefter beholdt hollænderne deres sprog og privilegier i denne nederlandske enklave. Her fra kom der også en masse grøntsager til københavnerne. Og både med hollænderne og de søfarende opstod en særegen amagerkansk kultur, som endnu dyrkes med fx fejring af fastelavn med tøndeslagning til hest, speciel madkultur og flere foreninger, der holder den maritime tradition i hævd.

De gulmalede huse med røde tage og de snævre brostensbelagte gader er karakteristiske for Dragørs gamle bykerne, og det pittoreske miljø tiltrækker mange besøgende. Strandgade er en af de gader, der løber fra vest til øst gennem bykernen. Her ligger Restaurant Beghuset, der siden 1990 har serveret mad og drikke for lokale og turister. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Endelig kommer vi til Østersøens perle, Bornholm, som mange kender fra turistbesøg i sommerferien – og i de senere år mødes også den politiske elite til Folkemøde herude i Østersøen. Men turismen spiller naturligvis en stor rolle på Bornholm – og her kan man besøge rundkirker, en af Nordens største middelalderborge, Hammershus, man kan sejle til de ejendommelige Ertholme, Christiansø og Frederiksø, der styres fra Forsvarsministeriet, man kan beundre ca. 40 runesten og mange andre fortidsminder. Og så er Bornholm jo det eneste sted i kongeriget, hvor man har fund fra dinosauernes tid, dvs. noget med 140 millioner år gamle fund. Man kan iagttage aflejringer fra flere geologiske tider, og der er blottet grundfjeld, og så er vi efter sigende mere end 1,4 mia. år tilbage i tiden. Det er jo helt svimlende, men det kan altså ses på Bornholm, og man kan læse flere geologiske sider i dette bind af Trap, end der plejer at være. Og det er der jo god grund til!

Trap Danmark sørger i alle bind og i alle kommuner at få nogle linjer med om den tyske besættelse 1940-45, hvad enten der så er noget at fortælle eller ej. Men på Bornholm er der jo i allerhøjeste grad noget at berette om, idet øen som bekendt blev bombarderet og invaderet af russerne samtidig med at resten af landet fejrede befrielsen. Først den 5. april 1946 forlod russerne Bornholm.

Peter Bonnéns bro over kløften ved Vang Granitbrud blev bygget i forbindelse med DGI’s landsstævne på Bornholm i 2002. Det geometrisk enkle cirkelslag modstilles af de 6 m lange cortenstålplader, der får beskueren til at tvivle på, om broen kan bære. Broen balancerer mellem formmæssig enkelhed og det æstetisk legende. I 2014 fik området yderligere attraktioner, bl.a. et udsigtspunkt, mountainbikeruter, klatrefaciliteter og vandreruter. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Et bind af Trap Danmark som sædvanligt med masser af historier, det er værd at stifte bekendtskab med. Men her også med nogle kommunekonstellationer, der passer rigtig godt sammen. Det er let at se Hvidovre og Brøndby under ét, og lige sådan med Tårnby og Dragør. Og når man så oven i købet får Bornholm Regionskommune med de mange historier om natur, begivenheder og mennesker, så har vi igen meget interessant læsning. Trap holder skruen i vandet og er nu nået rundt om hovedstaden, hvis beskrivelse vi dog må vente lidt med. For med det næste bind rykker vi til midt/vest-Jylland.

[Historie-online.dk, den 30. april 2019]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Politik der forandrede Danmark. 65 beretninger om landets vigtigste lovgivning 1848-2012
Kjersgaards Danmark, Fyn, Lolland-Falster og Møn
Hvor ligger provinsen