Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 27

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6475

 

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Området umiddelbart nord for landets hovedstad er emnet for dette bind i Trap Danmarks rundtur i fædrelandet. Efter Nordjylland og Djursland sejlede Trap i bind 26 til den nordlige del af Sjælland, og her i bind 27 fortsætter vi så med nogle af de mest velhavende dele af landet i villaerne med de glaserede teglsten langs Øresund. Et meget tæt bebygget område, men også med store naturværdier i skove, moser og søer. Nærheden til vandet og de meget store skove har præget den historiske udvikling i Nordsjælland ligesom nærheden til København.

Hele fem kommuner er portrætteret i bind 27, og ud over høje indkomster og uddannelsesniveauer har de det til fælles, at der i høj grad er tale om udpendlerkommuner. Det er ikke her, vi finder de store, gamle industrianlæg, skønt der naturligvis har været teglværker og klædefabrikker, og i dag kan man nævne det kendte møbelfirma Fritz Hansen i Allerød samt flere forskningstunge virksomheder i Rudersdal kommune og medicinalvirksomheder i Hillerød kommune.

Bind 27 ligner de foregående bind af Trap Danmark – naturligvis, for vi skal jo have en ensartet serie om de danske kommuner og byer, hvor man både kan læse sammenhængende tekst og lave opslag efter konkrete oplysninger om natur, historie, kultur og samfundsforhold. Og som sædvanlig er teksten vel skrevet og sammenhængende, og billederne er flotte og illustrative.

En række stikord giver et indtryk af bind 27:

 Jægerspris Nordskov er især berømt for sine store, gamle ege, navnlig Snoegen, Storkeegen og Kongeegen. Med en alder på 1.400‑1.900 år er Kongeegen en af Nordeuropas ældste ege og den eneste af de tre, som stadig er i live. Foto: Thomas Bille/Trap Danmark

Frederiksund kommune breder sig på begge sider af Roskilde Fjord og noget af Isefjord, hvilket betyder, at kommunen kan prale af en kyststrækning på hele 141 km. Nærheden til vandet har også spillet en stor rolle historisk. Man finder bosætninger fra fx Kongemosekulturen og Ertebøllekulturen, Selsøskatten – en sølvskat fra vikingetiden – vidner også om aktivitet, og så har man jo fundet Skuldelevskibene fra 2. halvdel af 1000-tallet. De er nu udstillet i det omdiskuterede Vikingeskibsmuseum i Roskilde. Tilbage i tiden havde Slangerup købstadsstatus, men byen mistede privilegierne i 1809, hvor den voksende færgeby Frederikssund tog over. Og det var her væksten kom med industrivirksomheder, Kronpris Frederiks Bro i 1935 og inddragelse i S-togsnettet i 1989. Ud over Slangerup og Frederikssund er i kommunen byerne Jægerspris omkring Jægerspis Slot og Skibby.

Frederik 2. erhvervede i 1560 herregården Hillerødsholm, som han omskabte til slottet Frederiksborg, opkaldt efter kongen selv og placeret på tre øer i Slotssøen som centrum for et vidtstrakt nordsjællandsk jagt- og godsområde. Christian 4., der blev født på Frederiksborg i 1577, valgte at lade faderens slot erstatte af et nyt, storslået renæssanceanlæg. Det Nationalhistoriske Museum blev oprettet i Frederiksborg Slots genopførte hovedbygning. Et besøg på museet er en kronologisk vandring gennem Danmarks historie fra oldtid til nutid. Interiør med møbler og kunsthåndværk i museets rum illustrerer forskellige perioder i danmarkshistorien. Museets samling består desuden af en omfattende malerisamling. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark.

Øst og nord for Frederikssund ligger Hillerød Kommune mellem Arresø og Esrum Sø, og i øvrigt en af landets mest skovrige kommuner med Gribskov og Store Dyrehave. Hillerød er naturligvis ikke mindst kendt for det nationalhistoriske museum Frederiksborg Slot, som bestemt er et besøg værd. Byen Hillerød er langt den største i kommunen, men der er naturligvis også en række mindre byer, fx kan nævnes Nødebo og Skævinge. Hillerød voksede op ved slottet fra 1560’erne og fik efterhånden købstadspræg, uden dog at blive købstad. I 1864 betød jernbanen til København og Helsingør meget for udviklingen, også i turistmæssig henseende. I middelalderen og renæssancen var en stor del af den nuværende kommune i kongens eje, og det er her, man kender den nordsjællandske parforcejagt (hvor byttedyr jages til udmattelse af ryttere og hunde), som er på UNESCOs verdensarvsliste. I dag er Hillerød sæde for Region Hovedstaden, og er Nordsjællands tungeste industrikommune med virksomheder inden for medicinalindustrien, fx Novo Nordisk, der i 2017 beskæftigede ca, 2.200 ansatte.

Det 631 ha store Tokkekøb Hegn ligger nordøst for Lillerød, hvorfra det strækker sig op over grænsen til Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Allerød Kommune er ligesom de andre nordsjællandske kommuner en pendlerkommune, men også med et stort skovareal og søer og moser. Lillerød er hovedbyen med to tredjedele af kommunens indbyggere – andre lidt større byer er Blovstrød og Lynge. De mange bynavne med endelsen ’-rød’ henviser til rydninger i skoven. Allerød menes at betyde ’rydning med elletræer’. Fra middelalderen findes stadig en ruin efter det store Bastruptårn, opført til forsvar og beboelse i 1100-tallet og måske helt op til 30 meter højt. Som i de andre kommuner var det også her jernbanen, der bragte væksten til især Lillerød. Men det er ikke en voldsomt stor kommune, blot o. 25.000 indbyggere.

Hørsholm Kirke blev opført 1820‑23 efter tegninger af C.F. Hansen på gårdspladsen, hvor det firlængede Hirschholm Slot tidligere lå. Den klassicistiske kirkes forbillede var Vor Frue Kirke i København med det lave tårn. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark.

Så kommer vi til Hørsholm Kommune, hvor i øvrigt Trap Danmark har hjemme. Hørsholm er en af landets mindste kommuner, til gengæld har kommunen en af landets højeste gennemsnitlige indkomster pr. indbygger. Kommunen har jo også 9 km kyst ved Øresund, hvor Rungsted især efter åbningen af kystbanen 1897 blev et populært udflugtssted og bebyggelsessted. Ud til Øresund finder vi også Rungstedlund, Karen Blixens hjem, der nu er museum. Hørsholm er vokset op omkring slottet Hirschholm og fik købstadsrettigheder i 1739. Slottet udfyldte rollen som lyst- og jagtslot i årene op til slutningen af 1700-årene. Struensee og Caroline Mathildes kærlighedsaffære var knyttet til slottet, og det medførte, at ingen ønskede at bo her – slottet blev forladt og revet ned i 1810-12.

Ved gadekæret i Søllerød har Søllerød Kro siden 1677 udskænket til tørstige bysbørn og trætte rejsende. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

 

Og endelig kommer vi så til Rudersdal kommune mellem Furesø, Sjælssø og Øresund. Også her er der et meget højt gennemsnitligt indkomstniveau i byerne Søllerød, Birkerød og Holte. Ved kysten Vedbæk Havn fra 1919 og Skodsborg Badehotel fra 1898. Udviklingen i kommunen har som i de andre kommuner været præget af både nordbane og kystbane samt teglværksvirksomhed, og her var det især Birkerød, der fik væksten og fra en traditionel kirkeby udviklede den sig til en skole- og fabriksby. Men turismen ved kysten har naturligvis også spillet en stor rolle, hvor dampskibe besejlede Øresund fra 1842. Indbyggertallet i kommunen er pænt højt, mere end 56.000.

Det er spændende gennem Trap Danmarks gennemgang af kommunernes udseende og historie at foretage rejsen til steder, man kender godt og ikke mindst til steder, man aldrig har været. Man får i hvert fald lyst til at besøge mange af de punkter på danmarkskortet, som har haft betydning i historien – eller som bare er flotte – også her i Nordsjælland. Anmelderen må fortsætte med at anbefale.

Historie-online.dk, den 15. september 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den moderne by
Det er Danmark
Statsministeren 1-3