Menu
Forrige artikel

Thy i bevægelse - Idræt i 100 år

Kategori: Bøger
Visninger: 7070

Af Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv

Slask. En munkestenstyk bog om idrætsliv i Thy er landet på mit skrivebord. Den er på 440 tætskrevne – meget tætskrevne - sider, der fortæller om idrætten og dens betydning for samfundet i Thy og Vester Hanherred i de sidste 100 år.

Thy i bevægelse, som er realiseret i et samarbejde mellem Museet for Thy og Vester Hanherred og Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, udkom den 5. november. Den omfattende bog er afslutningen på et storstilet projekt, der blev indledt allerede i maj 1999, hvor en arbejdsgruppe udsendte spørgeskemaer til samtlige idrætsforeninger i området. Med udgangspunkt i skemaerne har man siden lavet registreringer af klubber, foreninger m.m. samt indsamlet effekter, billeder og skriftligt materiale omkring klubbernes virke. Siden fulgte en række interviews med sportsudøvere og ledere i Thy og Vester Hanherred.

Materialet blev allerede sidste år præsenteret i udstillingen Idrætsliv i Thy på Thisted Museum, der førte til yderligere kontakter til ældre og yngre idrætsfolk, som enten havde billeder eller kunne supplere oplysninger, der var indsamlet.

Derefter gik de tre bag projektet - museumspædagog Svend Sørensen, journalist Flemming Skipper og byrådsmedlem Kr. J. Kristensen (mangeårig aktiv idrætsleder) - i gang med at bearbejde det omfattende skriftlige materiale, billederne og de mange interviews til den fortælling om idrætsliv i Thy de sidste 100 år, som nu er trykt.

Det omfattende materiale er i bogen ordnet tematisk. Der er afsnit om de enkelte idrætsgrene, om idrætsanlæggene, om lederne og trænerne, de store idrætsnavne, om besættelsen, om idrætsklubbernes økonomi, om sportsudstyret og meget, meget andet. Den tematiske tilgang kan på sin vis være meget fornuftig, men den kan også give en springende fremstilling, hvor forfatterne flere gange vender tilbage til et emne.

Bogen er – som nævnt - meget tyk, fordi vi får hundredvis af detaljer og fortællinger genfortalt. Den minutiøse gennemgang levner desværre ikke meget plads til sammenfattende analyser, der kan sætte tingene ind i en større kontekst, men teksten er mættet med informationer om stort og småt. I forordet skriver Kr. J. Kristensen ganske vist, at bogen ikke er noget leksikon over alle personer og begivenheder i idrættens verden, men det er tæt på. Lange passager består af opremsninger om de enkelte klubber og de folk, der har stået i spidsen som ledere eller gjort sig gældende som fremtrædende aktive udøvere. Der er bevidst tale om et stykke dokumentarisme, men selv om sammendrag, overblik og personlige vurderinger ville have været en lise, må det indrømmes, at de tre forfattere har udført et fantastisk stykke redigeringsarbejde. Nogle steder springer kæden dog af, når læseren skal have en opremsning af lysanlæg, klubhuse og lignende.

Bogen, der koncentrerer sig om det 20. århundrede, er rigt krydret med erindringsklip og småhistorier hentet fra mængden af interviews, jubilæumsskrifter etc. Det kan nogle steder forekomme som en citatmosaik, men gør også bogen meget levende og afvekslende.

Bogen er rigt illustreret, men nogle af fotografierne havde nok fortjent at blive gengivet i f.eks. to spalter frem for en. Desværre er der ingen kildeangivelser, så man kan ikke, se hvorfra oplysningerne er hentet, men til gengæld er der otte sider med person- og stikordsregister, som sikkert vil være til stor glæde for de mange lokale læsere, som sikkert - og forhåbentlig - vil kaste sig over bogen.

Det er en af bogens helt store styrker, at den også vægter det sociale liv, der har udfoldet sig i idrætsforeningerne. Det handler ikke kun om resultaterne på banen. Bogen er dermed med til at dokumentere, at idrætten er en af det 20. århundredes største og mest betydningsfulde folkelige bevægelser. Gid flere ville kaste sig over den lokale idrætshistorie. Den er både spændende og en vigtig del af vores fælles fortid!
 

440 sider.

Museet for Thy og
Vester Hanherred >  

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vejene til Hvidovre
Færch - Familien, magten og pengene
Uden mad og drikke