Menu
Forrige artikel

Vordingborg Trælasthandel

Kategori: Bøger
Visninger: 5776

 

Af Per Ole Schovsbo

Lars Lyngskov beskriver trælasthandelens første 140 års historie. Forfatteren har været ansat i virksomheden i en menneskealder fra 1975, og det var netop i de år, hvor den moderne udvikling tog fart. Vi får derfor historien fortalt inde fra kontoret og tømmerpladsen.

Virksomheden i Vordingborg blev grundlagt som interessentskabet Vordingborg Tømmerhandel af fire købmænd i 1869 i en gammel rytterkaserne midt i byen. Den lå langt fra områdets industrihavn i Masnedsund, og da størstedelen af trælasten kom med skib, flyttede man i en kort periode tømmerhandelen fra Vordingborg til Masnedsund. Af ukendte årsager flyttede man hurtigt tilbage til den gamle adresse. Her etablerede virksomheden sit eget savværk trukket af en vindmølle, og da møllen blev erstattet af en dampmaskine, blev kraften så stabil, at man var i stand til at fremstille høvlede og pløjede varer (brædder og lister) og drittelstave.  

Virksomheden brændte imidlertid i 1902, og efter endnu en brand i 1909 blev savværket udvidet med et større snedkeri med maskiner og lagerbygning. Under 1. verdenskrig omdannedes virksomheden til Vordingborg Trælasthandel A/S, der blev drevet og ejet af familien Brorsen i fire generationer. 1965 fik man etableret et byggemarked til glæde for gør-det-selv kunderne. 1982 flyttedes virksomheden fra bymidten til den nuværende beliggenhed i byens vestlige udkant. 2005 blev trælasthandelen fusioneret med Vordingborg Jernhandel til Construx A/S, der 2008 blev solgt til Johs Fog A/S. I vore dage fremstår virksomheden som moderne afdeling af den nordsjællandske koncern klædt på til fremtiden som et moderne byggecenter.

Det var fremsynede og markante folk, der drev trælasten i Vordingborg, og Lars Lyngskov giver et lunt billeder af hverdagen på pladsen og i kontoret og af de mange projekter, man kastede sig ud i. Bemærkelsesværdig er historien om sejlernes sæbekassebil, Optimistjollen, der i 1950’erne blev hentet fra USA og solgt som samlesæt fra trælasten i Vordingborg med stor succes ikke blot i Danmark men også til udlandet, endda helt til Venezuela, som Lyngskov tørt bemærker. Den næste jolle, som trælasten markedsførte, blev konstrueret af Knud Olsen. Den var en enmandsjolle i klassen mellem Optimstjollen og Pirat-jollen. Da konstruktøren ikke ville lægge navn til en KO-jolle, blev initialerne byttet om, så den kom til at hedde OK-jollen i lighed med den større og dyrere BB-jolle der var konstrueret og bygget af Børge Børresen i Vejle. Også OK-jollen blev en stor salgssucces for trælasten. Der er mange flere historien om trælasthandelens aktive virksomhed i den fine lille bog. Om mørtelværket i Stuby, savværkets og snedkeriets omfattende opskæring af nåle- og løvtræ til mange forskellige produkter, om skurvognsudlejning og levering af sommerhuse i samlesæt eller som færdigt opførte på jævnet grund. Det samme gælder udestuer og en gigantisk leverance til forsvarets Camp Danevang-lejren i Irak i 2004. 31 stk. 20-fods containere med byggematerialer blev det til! Bogen afrundes med oversigt over både de forskellige indkøbsforeninger og markedsføringskæder, som trælasten var medlem af og en gennemgang af byggestilenes og byggematerialernes udvikling fra virksomhedens begyndelse til vore dage.   

Vi har allerede mange beskrivelser af virksomheder og industrier udarbejdet af lærde historikere og etnologer. Men branchefolket er praktikere uden mange ord, og det betyder, at erfaringer og teknisk viden ikke bliver fastholdt i den akademiske litteratur men overdrages til næste generation i værkstedet, på pladsen og i kontoret. Det er netop derfor bogen med de mange ægte fagudtryk og detaljerede oplysninger om materialer, projekter, bygninger, medarbejdere og direktion er så vigtig.  Ikke kun for Vordingborg og nærmeste omegn, men for hele landet.

[Historie-online.dk, den 13. maj 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Noget om søhelten Peter Willemoes
Aarhus i 1970'erne
Hørsholm Årbog 2014