Menu
Forrige artikel

Ærværdigt selskab fylder 275 år

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2342

 

I år er Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 275 år. Det er et selvsupplerende selskab, der udgøres af fædrelandets fremmeste historikere samt enkelte udlændinge, som har forsket i fædrelandets historie. På hjemmesiden https://danskeselskab.dk/ kan man læse nærmere om Selskabets medlemmer, aktiviteter og publikationer.

I anledning af jubilæet har Selskabet gjort en masse både nyt og gammelt materiale tilgængeligt på nettet og nedsat priserne på tidligere trykte publikationer.

Lige siden 1745 har ansigtet udadtil været tidsskriftet Danske Magazin, som bringer gengivelser af historisk interessante dokumenter, suppleret med oplysende indledninger og realkommentarer. I alt er udgivet 53 bind på tilsammen over 20.000 tryksider. Sammen med et systematisk register ligger alt dette nu på https://danskeselskab.dk/. Der kan man også købe mange af bindene, hvis man ønsker dem på papir.

Danske Magazins vignet fra 1745, som stadig bruges

Selskabet har gennem årene også udgivet adskillige bøger med Christian den Ottendes breve, dagbøger og optegnelser. Disse bind kan stadig købes via hjemmesiden https://danskeselskab.dk/. Her findes også to helt nye omfattende e-bøger med kongens korrespondance med henholdsvis hans nærmeste medarbejder J. G. Adler og med generalguvernør Peter von Scholten i Dansk Vestindien.

Desuden er også mange andre selvstændige publikationer på lager og sælges nu til stærkt reducerede priser via butikken på hjemmesiden. Det drejer sig blandt andet om Acta Pontificum Danica – Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536, bd. 1-6; Dronning Christines Hofholdningsregnskaber 1496-1521; Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720; Ove Høegh Guldbergs og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778-1807; og Danske politiske Breve fra 1830’erne og 1840’erne, bd. 1-4.

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie

www.danskeselskab.dk

Sekretær:  Erik Gøbel

Kingosvej 16,  4600 Køge;

tlf.: 25 33 16 48;   mail: egbb@mail.dk;   www.erikgoebel.dk

 

[Historie-online.dk, den 25. august 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 50 - Salttrug
NOVEMBER
Museum på Rejsen 24: Shanghai Museum