Menu
Forrige artikel

Børns møde med kunst og kultur

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3684

 

I over et år har dagtilbud, museer og kunstnere samarbejdet om at tilrettelægge og gennemføre oplevelser med kunst og kultur for førskolebørn (KULT-projektet). På baggrund af dette samarbejde, har HistorieLab udgivet en følgeforskningrapport om forløbets udfordringer og potentiale, med anbefalinger til hvordan lignende samarbejder kan tilrettelægges med udbytte for børnene.

Som en del af det nationale KULT-projekt, har dagtilbud, museer og kunstnere over de sidste år sammen skabt forløb, hvor førskoleelever har oplevet kunst og kultur. Kunstnere har besøgt dagtilbud, dagtilbud har været på museum, og der har været holdt seminarer med udvikling af fælles ideer til, hvordan dagtilbud kan arbejde med kulturoplevelser før, under og efter museumsbesøg eller kunstnerbesøg. Resultatet af disse forløb præsenteres i denne rapport, som identificerer projektdeltagernes erfaringer med tværprofessionelt samarbejde og deres anbefalinger ved tilrettelæggelsen af pædagogiske forløb.

Partnerne brugte ‘Sommerfuglemodellen’ som skabelon for tilrettelæggelsen af deres forløb. Et før-under-efter design, som skulle sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på børnenes egen institution før og efter det forløb, som de oplevede på museet eller sammen med kunstneren. Sommerfuglen ”giver krop” og inspiration til ideen om, at kulturoplevelsen skal sættes i en sammenhæng med institutionens hverdag, både før og efter besøget. I projektet har alle parter udvekslet erfaringer og ideer til pædagogisk arbejde med både før og efter, og mange ideer er blevet prøvet af. Modellen skal fastholde fokus på en helhedstænkning; selve mødet med kunst og kultur er blot en del af en helhed, der kan rumme mange forskellige aktiviteter i det pædagogiske arbejde.

I rapporten fremgår det at før-under-efter-designet var givende for flere partere i projektet. Flere pædagoger fremhæver, at de fik meget ud af inspirationen til at efterbearbejde kulturoplevelserne hjemme i institutionen efter besøget på et museum, og en deltager fra en kulturarvsinstitution nævner, at børnenes og pædagogernes grundige forarbejde før museumsbesøget gav en meget bedre museumsoplevelse.

Læs mere om Sommerfuglemodellen i rapporten her

Om KULT-projektet:
KULT 2016-2018 er et nationalt projekt til inspiration og kvalificering af pædagoger inden for kunst- og kulturformidling til børn i dagtilbud. Projektpartnerne er Kulturprinsen, Professionshøjskolerne Absalon, University College Lillebælt og University College Nordjylland, en række børn og pædagoger i daginstitutioner, kommuner, kulturfor- midlere og kunstnere. KULT er et udviklingsarbejde, hvor resultaterne er skabt i et samarbejde mellem deltagerne.

Billedet på forsiden: Hedebondens liv formidles på Give-Egnens Museum. Der var brug for børnenes arbejdskraft dengang. Foto: Minella Andersen og Hanne Henningsen, daginstitutionen Grangård Jelling.

Historie-online.dk, den 23. oktober 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museet og skolen
HistorieLabs Spilportal
Børn, kulturarv og museer - ny antologi