Menu
Forrige artikel

Dies Medievalis 2021

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2240

 

Dies Medievalis 2021
Den danske middelalderdag

Den årlige konference, hvor der præsenteres nye ideer og tiltag inden for forskning og
formidling i dansk middelalder og renæssancehistorie i et tværfagligt perspektiv.
Konferencen finder sted d. 30. august på Østfyns Museer, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg

Program:

10.00 Velkomst Louise Nyholm Kallestrup, lektor, Syddansk Universitet

10.10 Bernard af Clairvaux: Er en intim biografi mulig? Brian Patrick McGuire, professor emer., Roskilde Universitet

10.40 En ny indføring i Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum Thomas Heebøll-Holm, lektor, Syddansk Universitet

11.10 Sko, skomagere og skomageri i middelalderens Odense – historisk og arkæologisk belyst. Peter Krogsted Nielsen, Rudkøbing

11.40 Kongens ridderspil: Våbenlege og sociale funktioner ved Christian 4.s kroning i 1596. Kasper Tipsmark, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

12.10 Frokost

12.50 Vikingeborgen Nonnebakken. Nye forskningsresultater og formidlingsplaner. Mads Runge, forskningscenterleder, Odense Bys Museer

13.20 Udseende betyder alt – Middelalderlige landskabslove i håndskrifter og på tryk. Anne Ladefoged, doktorand, Avdelningen
för bokhistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

13.50 Christian 2. og det nordiske handelsnetværk Lars Bisgaard, lektor, Syddansk Universitet

14.20 Middelalder-magi. Middelalderens pop-oplevelser og kommercielle historiekultur anno 2021. Andreas Bonde, lektor, Professionshøjskolen Absalon

14.50 Kaffe

15.10 Slotsprojektet i Nyborg. Foredraget efterfølges af en rundvisning på Nyborg Slot, der pt. er under restaurering.
På byggepladsen er der krav om sikkerhedssko og gul vest. Begge dele kan lånes af museet, men man må også gerne medbringe eget udstyr. Mette Ladegaard Thøgersen, leder af Nyborg Slot/Kulturhistorisk Afdeling, Østfyns Museer

16.20 Afslutning

Pris for deltagelse (inkl. forplejning): 200 kr. Særpris for studerende: 75 kr.
Link til tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/diesmedievalis

Foto: Anne Marie Krüger

[Historie-online.dk, den 28, juli 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Steno 2 - maj måneds helgen
Museumsnumre 37: Hovedvandsæg
Mød en rigtig drillenisse